Open Vld wil bewonersplatform in centrumHet raadslid stelde voor om ook in het centrum van de stad een bewonersplatform op te richten, om zo ook die inwoners genoeg inspraak te bieden. "De negen bewonersplatformen in de dorpen en kleine kernen van de stad dienen om voorstellen uit te wisselen en de leefbaarheid te verhogen. Maar ook de input van de centrumbewoners kan nuttig zijn in heel wat dossiers", vindt Lahaye-Battheu. Schepen van Inspraak Ben Desmyter bevestigt dat het systeem voor de bewonersplatforms in de deelgemeenten goed werkt, al is het soms moeilijk om voldoende leven in de organisaties te houden. "Maar ook de bewoners van het centrum hebben heel wat infovergaderingen over verkavelingen, rioleringswerken en andere themavergaderingen waar zij hun zeg kunnen doen. Bovendien mogen we niet gewoon veronderstellen dat het format van een bewonersplatform even goed zal werken in een stedelijke context. Alleen al bepalen over hoeveel platformen je de 10.000 centruminwoners verdeelt, is niet makkelijk. Dus moeten we kijken of er geen andere, betere oplossingen zijn om de inspraak van centruminwoners te garanderen", legt Desmyter uit.

Bron: Het Laatste Nieuws, 30 oktober 2014, Lisa Bacelle