Meerderheid wil pleegouders inspraak en statuut gevenDaar tegenover staat dat ze hun pleegkind wel huisvesting moeten geven,
dat ze het moeten opvoeden en naar school sturen en naar de kapper moeten brengen. Zowel de N-VA als CD&V dient nieuwe wetsvoorstellen in om de rechten en plichten van pleegouders meer in evenwicht te brengen. Sabien Lahaye-Battheu (Open VLD) deed dat in 2010 al. Een compromis tussen de drie regeringspartijen is dus haalbaar.

Dat er een pleegzorgstatuut moet komen, staat ook als engagementsverklaring in het regeerakkoord, zegt minister van Justitie Koen Geens (CD&V).

Alle drie partijen willen de pleegouders inspraak geven in alledaagse beslissingen, en het recht om gehoord te worden door hulpverleners en de jeugdrechtbank. Alleen de N-VA spreekt over het toekennen van een deel van het ouderlijk gezag.

Sonja Becq (CD&V) pleit ervoor om het pleegzorgverlof uit te breiden van zes naar tien dagen, voor elk van beide pleegouders. Dat verlof dient om naar de rechter te gaan of andere administratieve taken uit te voeren.

Lorin Parys (N-VA) pleit ook voor gelijkschakeling met het adoptieverlof bij aankomst van het kind. En voor het recht op ouderschapsverlof, als het kind langdurig in het gezin verblijft. Dat is vooral belangrijk nu het tijdskrediet zonder motief is afgeschaft.

Er zijn in Vlaanderen 7.500 pleeggezinnen. Toch gaan jaarlijks 400 kinderen vergeefs op zoek naar een pleeggezin.

Bron: De Standaard, 14 november 2014, (vbr)