Staat erft 12,6 miljoen euro


Wanneer bij een overlijden geen wettelijke erfgenamen worden gevonden, kan de staat de erfenis opeisen. In 2012 profiteerde de schatkist zo van 82 erfenissen, goed voor 6.972.894,7 euro. Vorig jaar kon de fiscus 177 nalatenschappen binnenrijven - goed voor 5.644.691,5 euro. Erfgerechtigden die toch nog boven water komen, kunnen tot 30 jaar na het sterfgeval de nalatenschap terugvorderen.

Bron: Het Laatste Nieuws, 11 december 2014.