Open VLD wil pesters tot 3 jaar opsluiten


De liberalen willen bovendien dat familie en vrienden net zo goed een klacht kunnen indienen tegen de pesters, ook als het slachtoffer al zelfdoding heeft gepleegd.

De straffen die Open VLD daarbij voorstelt, lopen makkelijk op tot drie jaar cel en 6.000 euro boete voor de ergste gevallen.

De liberalen streden in de vorige legislatuur al voor een verscherping van de wet, maar onenigheid met de toenmalige coalitiepartner SP.A wierp roet in het eten. Dreigt opnieuw hetzelfde te gebeuren? In principe onderschrijven CD&V en de N-VA de ‘geest’ van het voorstel.

Open VLD benadrukt wel dat het voorstel enkel opgaat voor volwassen. Minderjarigen vormen een aparte problematiek.

Bron: Het Nieuwsblad, 20 februari 2015. 

 

 

Open VLD wil de ergste pesters tot drie jaar opsluiten

 

De federale meerderheid wil alle vormen van pesten strafbaar maken. Open VLD pleit daarbij voor zware straffen.


Open VLD wil de huidige wet op pesten verruimen en schreef een voorstel dat de regelgeving moderniseert en het slachtoffer juridisch sterker maakt.

Niet dat de huidige wetgeving zomaar alles toelaat. Pesten op het werk is al sinds 2002 strafbaar. Maar, zeggen kamerleden Carina Van Cauter en Sabien Lahaye-Battheu, auteurs van het wetsvoorstel: ‘Pesten komt al lang niet meer alleen in de werkomgeving voor, maar ook daarbuiten. De wetgever mag niet blind blijven voor die evolutie.’

Hun voorstel laat de ruimte om bijvoorbeeld cyberpesten strafbaar te maken. Wat de liberalen ook willen veranderen, is de rechtspositie van de omgeving van het slachtoffer: familie en vrienden moet net zo goed een klacht kunnen indienen tegen de pesters, ook als het slachtoffer al zelfmoord gepleegd heeft.

De straffen die Open VLD daarbij voorstelt, lopen makkelijk op tot drie jaar cel en zesduizend euro voor de ergste gevallen.

De liberalen streden in de vorige legislatuur al voor een verscherping van de wet, maar onenigheid met toenmalig coalitiepartner SP.A wierp toen roet in het eten.

Dreigt opnieuw hetzelfde te gebeuren? In principe onderschrijven CD&V en de N-VA de ‘geest’ van het voorstel. ‘Een maatschappij kan pestgedrag niet tolereren’, zegt N-VA-kamerlid Sophie De Wit. ‘Totaal laakbaar’, vindt ook CD&V-parlementslid Sonja Becq.

Meer problemen dan oplossingen

Maar over de aanpak heerst onenigheid. De N-VA wil eerst de herziening van het strafwetboek afwachten, ergens deze legislatuur gepland. ‘Een nieuwe wetgeving leidt immers tot nog meer versnippering’, zegt De Wit. ‘Alleen een coherente visie werpt vruchten af.’

CD&V vreest dat het voorstel van Open VLD ‘overlappingen toont met bestaande wetgeving’ en denkt dat het ‘wettelijke lapwerk voor meer problemen kan zorgen dan voor oplossingen’. Toch wil iedereen werk maken van de problematiek. Liefst zo snel mogelijk zelfs. Woensdag bespreekt de commissie Justitie wellicht al de tekst van Open VLD.

Maatschappelijk leeft de kwestie. Vorige week nog liep de ‘Week tegen Pesten’, net om het onderwerp uit de taboesfeer te halen.

Het tragische geval van de jongen uit Vlamertinge maakt de kwestie des te urgenter. Open VLD benadrukt echter dat hun voorstel enkel voor volwassen opgaat. Minderjarigen vormen een aparte problematiek.

Bron: De Standaard, 20 februari 2015.