Wordt ontsnappen uit cel strafbaar?


Dat voorstel viseert niet alleen vluchten of vluchtpogingen uit de gevangenis maar ook uit de rechtbank, het politiecommissariaat, een ziekenhuisbed of tijdens het gevangenentransport. Tegelijk viseert het ook (ex-)echtgenoten en bloedverwanten die de voortvluchtige verbergen - nu is enkel het helpen ontsnappen van een gevangene strafbaar.

De strafmaat die voorgesteld wordt: 6 maanden tot 3 jaar opsluiting of een boete tussen 25 en 250 euro. Naar Frans voorbeeld. Op die manier hopen de Vlaamse liberalen het aantal ontsnappingen terug te dringen.

Advocaat strafrecht Filip Van Hende vindt het wetsvoorstel alleszins puur spierballengerol: “Ik vind ook dat dit probleem niet groot genoeg is om er een wet voor te maken. Daarnaast is het héél moeilijk om te ontsnappen zonder een ander misdrijf te plegen. En bovendien is proberen vrij te komen een menselijke drang. De dag dat je niet meer wil vrijkomen, scheelt er toch iets met je? De vrijheidsdrang is een niet te onderdrukken overlevingsprincipe. Dat zegt de huidige wet ook. Veel experts zeggen dat het idee te kunnen ontsnappen, gedetineerden kalm houdt. Daar zit misschien iets in. En echt grote schurken die een helikopter op het binnenplein doen landen en er met andere woorden flink wat geld tegen kunnen gooien, laten zich niet afschrikken door zo’n wet.”

Toch blijft kamerlid en advocaat Lahaye-Battheu het plan verdedigen: “Geen passend strafrechtelijk antwoord voorzien op een ontsnapping is een slecht signaal”, vindt ze. “Een ontsnapping tast niet alleen het veiligheidsgevoel van de mensen aan, het wekt ook de indruk dat de overheid niet in staat is een van haar kerntaken, waken over de veiligheid van de burgers, naar behoren te vervullen. Bovendien is het opsporen een dure en voor de politie weinig motiverende opdracht.”

Bezwaren

De Franstalige liberalen van MR zijn niet a priori tegen. Maar de partij wil het voorstel wel goed bespreken, uitdiepen en analyseren met Open Vld. Bij coalitiepartners N-VA en CD&V is er weinig animo voor. CD&V is zeker geen voorstander.

”Het is ten eerste een te klein probleem. Zo ging het vorig jaar maar om 24 gevallen. Ten tweede gaan ontsnappingen bijna altijd gepaard met geweld en gijzelingen, en die misdrijven worden bestraft. Ten slotte is in buurlanden waar dit strafbaar is geen enkel effect vastgesteld. Het is volgens ons nuttiger om in te zetten op een betere beveiliging van gevangenissen, het screenen van risicogevallen en het creëren van een rustiger gevangenisklimaat.”

Paardenmolen

Ook N-VA heeft bezwaren. “Met het principe, een ontsnapping bestraffen, hebben we geen probleem. Maar om daarvoor de hele paardenmolen opnieuw te doen draaien - een proces, een zitting, een vonnis: neen bedankt. Dat kost ook weer handenvol geld”, zegt kamerlid Sophie De Wit.

”We willen dit wel bekijken binnen de strafuitvoeringsrechtbank. Op dat niveau kan dan bijvoorbeeld beslist worden om een vervroegde vrijlating niet toe te laten door een ontsnappingspoging. Maar de familie en (ex-)echtgenoten willen we niet straffen als ze een voortvluchtige verbergen. Dat gaat te ver.”

Bron: Het Laatste Nieuws/De Morgen, 24 februari 2015.