Openbare dronkenschap: ruim 800 veroordelingen en bijna 20.000 processen-verbaal in 2012


“Hieronder het aantal veroordelingen per gerechtelijk ressort. Het is zeer opvallend dat de Waalse ressorts (Luik en Bergen) slechts 34 veroordelingen, of 4% van het totaal, voor hun rekening nemen”, stelt Sabien.

 

Ressort

Openbare dronkenschap - veroordelingen

Antwerpen

210

Brussel

208

Gent

354

Luik

31

Bergen

3

Totaal

806

 

“Niet alleen openbare dronkenschap is strafbaar volgens de besluitwet van 14 november 1939 betreffende de beteugeling van de dronkenschap. Dezelfde wet verbiedt onder andere ook het opdienen van "dronkenmakende" dranken aan iemand die kennelijk dronken is, iemand doen drinken tot hij dronken wordt, iemand opzettelijk tot dronkenschap brengen met ziekte, werkonbekwaamheid of de dood tot gevolg, uitdagingen tot drinken voorstellen of aanvaarden. In 2012 was er 1 veroordeling voor het opdienen van “dronkenmakende” dranken, in het arrondissement Leuven”, zegt Sabien. 

 

Processen-verbaal

 

Betreffende het aantal processen-verbaal voor openbare dronkenschap zijn er wel cijfers voor verschillende jaren beschikbaar. De politie maakt er dagelijks gemiddeld 50 op. Dat leidt Lahaye-Battheu af uit cijfers voor de jaren 2008 tot en met 2013, die ze via schriftelijke vragen opvroeg bij minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon en zijn voorganger Joëlle Milquet.

 

Terwijl de politie van 2008 tot en met 2010 dagelijks gemiddeld 46 feiten van openbare dronkenschap registreerde, zijn dat er voor 2011 tot en met 2013 per dag 7 meer geworden (zie tabel). 

 

 

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Vlaams Gewest

10.322

10.452

11.090

12.087

12.075

11.459

Waals Gewest

4.491

4.423

4.132

5.185

5.262

5.456

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

1.993

1.885

1.916

2.207

2.648

2.769

TOTAAL

16.806

(46/dag)

16.760

(46/dag)

17.138

(47/dag)

19.479

(53/dag)

19.985

(55/dag)

19.711

(54/dag)

 

“De verdeling van het aantal pv’s over de drie gewesten, volgt hier wel de spreiding van het aantal inwoners. De Vlamingen nemen dus ruim 60% van het aantal openbare dronkenschappen voor hun rekening, de Walen ruim een vierde van het totaal, en de Brusselaars iets meer dan 10%”, aldus Sabien.