Open Vld wil anonimiteit politieagenten kunnen beschermen in geval van klacht


De wet van 8 april 2002 betreffende de anonimiteit van de getuigen beschermt de identiteit en andere gegevens zoals het adres van politieambtenaren in het kader van een gerechtelijk onderzoek. “Dit is nodig om represailles te vermijden tegenover agenten -en hun naasten- die getuigen in een zaak”, aldus Van Cauter.

“Wanneer een burger echter een klacht met burgerlijke partijstelling indient tegen een politieambtenaar zelf, kan de identiteit van die laatste niet worden beschermd door de wet. Dat heeft in de praktijk al tot nare gevolgen geleid voor agenten van het speciale interventieteam wiens identiteit bekend werd voor de klager”, zegt Sabien. Volgens de Open Vld Kamerleden is dat een lacune in de wet van 2002. Daarom dienen zij een wetsvoorstel uit 2013 van gewezen Open Vld Senator Yoeri Vastersavendts opnieuw in dat hieraan wil verhelpen.

Concreet voorzien Van Cauter en Sabien de mogelijkheid voor de onderzoeksrechter om de anonimiteit van de politieambtenaar ambtshalve of op vordering van het Openbaar Ministerie te beschermen. Dit kan volgens het voorstel van de indieners op volgende voorwaarden. Enerzijds moet er kunnen worden aangenomen dat de beklaagde officieren of agenten van de gerechtelijke politie of personen uit de naaste omgeving zich ernstig in hun integriteit bedreigd voelen. Anderzijds moeten er precieze en ernstige aanwijzingen zijn dat deze beklaagden of iemand uit hun naaste omgeving gevaar lopen.

Uiteraard kan het niet de bedoeling zijn dat de rechten van de klager miskend worden door deze anonimiteitsbescherming. “Daarom voorzien we dat de anonimiteit slechts behouden blijft totdat de raadkamer eventueel beslist om de beklaagde politieambtenaar door te verwijzen naar de correctionele rechtbank. In geval van zo’n doorverwijzing kunnen we er immers van uit gaan dat er genoeg aanwijzingen zijn tegen de beklaagde politieambtenaar die de opheffing van zijn of haar anonimiteit rechtvaardigen.”

Beide Kamerleden benadrukken dat dit wetsvoorstel kadert in de uitvoering van het regeerakkoord. Daarin staat vermeld dat “er in onze samenleving geen plaats is voor geweld tegen veiligheidsberoepen. Ook de integriteit van politiemensen dient te allen tijde gegarandeerd bij de uitoefening van hun functie. Daartoe wordt, onder meer, hun identiteit beschermd.”