Steeds meer vraag naar begeleiding om te stoppen met roken


“Sinds 1 oktober 2009 worden mensen die roken financieel geholpen om te proberen te stoppen met hun verslaving. Consultaties bij een tabakoloog worden vanaf dan gedeeltelijk terugbetaald. Een tabakoloog is een huisarts of professionele gezondheidswerker (kinesist, verpleegkundige, vroedvrouw) die een bijkomende opleiding heeft gevolgd. België telt bijna 450 erkende tabakologen, onder wie ongeveer evenveel Nederlandstaligen als Franstaligen“, zegt Sabien.

 

“Acht consultaties worden gedeeltelijk terugbetaald, op voorwaarde dat ze doorgaan in een periode korter dan twee jaar. Voor de eerste consultatie krijgt de patiënt 30 euro terug, voor de tweede tot en met de achtste is dat 20 euro. Zwangere vrouwen krijgen voor alle acht consultaties telkens 30 euro terug.”

 

jaar

aantal aanvragen

totaalbedrag terugbetalingen

2010

25.678

610.628 euro

2011

35.316

837.252 euro

2012

36.214

858.857 euro

2013

38.335

910.852 euro

 

Sinds 1 juli 2014 is deze bevoegdheid overgedragen aan de deelstaten, maar de bestaande regelgeving blijft van kracht tot een deelstaat over wijzigingen of nieuwe regels beslist. Tot eind 2015 is er een overgangsperiode waarin het RIZIV de dossiers nog beheert, maar wel handelt in naam van en voor de rekening van de deelstaten.