Speelpleinwerking krijgt polyvalente zaal


Dat werd maandagavond door de gemeenteraad beslist. De oppositiepartijen Open VLD, N-VA en Groen onthielden zich. Het was vooral Open VLD-fractieleider Sabien Lahaye-Battheu die van leer trok tegen dit dossier. 'Dit is weer zo'n ad hoc-voorstel, dat bewijst dat het schepencollege geen visie en strategie heeft voor wat het openbaar patrimonium van de stad betreft. Is er wel vraag naar zo'n polyvalente zaal? Zijn de verenigingen hierover bevraagd? In het dossier is hier in elk geval niets van te bespeuren.'

Ook Stéphanie De Maesschalck (Groen) vroeg zich af of er zicht is op de bezettingsgraad van andere lokalen om aan te tonen dat er wel degelijk nood is aan deze nieuwe zaal.

Beide dames werden van antwoord gediend door zowel burgemeester Christof Dejaegher (CD&V) als de schepenen Jurgen Vanlerberghe (SP.A) en Ben Desmyter (CD&V). Deze laatste zei dat de speelpleinwerking De Piepauw, die zo'n 180 kinderen bereikt, niet beschikt over een eigen overdekte ruimte om activiteiten te organiseren bij regenweer.

'Er moet worden uitgeweken naar de Maekeblyde-zaal, maar die wordt ook nog voor andere activiteiten gebruikt. Het stadsbestuur is al vele jaren op zoek naar een oplossing hiervoor. Eind vorig jaar kon de stad het voormalige gebouw van Gaselwest en bijhorende grond aankopen, dat grenst aan het speelplein. Dat gebouw zal worden gesloopt om plaatst te maken voor een polyvalente zaal, die in de eerste plaats door de speelpleinwerking zal kunnen worden gebruikt', zegt schepen Desmyter.

Maar daarnaast zullen ook andere verenigingen van deze zaal gebruik kunnen maken in de acht tot tien maanden dat er geen speelpleinwerking is. Vooral dan voor langer lopende projecten zoals een toneelvereniging die via een reeks repetities een voorstelling voorbereidt en zijn decor al wil opbouwen. Of een harmonie of koor die een reeks repetities plant. Of een dansgroep die ruimte voor beweging en choreografie nodig heeft. Ook een carnavalsvereniging die een act voorbereidt en hiervoor repetitieruimte nodig heeft en de nodige ruimte voor de aanmaak van accessoires komt in aanmerking. De kostprijs van deze polyvalente zaal wordt geraamd op 540.000 euro.

Bron: Het Nieuwsblad, donderdag 02 juli 2015, Piet Lesage