Discussie over belasting winkeloppervlakte


"De oprichting van een stedelijke raad voor lokale economie draagt onze steun weg en ook het nieuwe subsidiesysteem is zeker een goede zaak, al zal het wel voor heel wat extra administratie zorgen. Maar het punt waar we wel moeite mee hebben, is de nieuwe belasting die wordt ingevoerd op basis van de winkelvloeroppervlakte. Heel wat handelaars zijn tegen dit punt en zij moeten gehoord worden. Niet iedereen profiteert mee van alle promoties", 

zegt Open Vld-raadslid Sabien Lahaye-Battheu. Daarbij kreeg ze steun van N-VA en Vlaams Belang. "Deze raad heeft het commercieel strategisch plan unaniem goedgekeurd, daar werd ons deze heffing al aangeraden. U vraagt snelle oplossingen, maar ook participatie van de handelaars is nodig, maar dat kost tijd. Het is net op de vraag van de nieuwe handelsvereniging, die geen lidgeld meer wil ophalen en iedereen wil laten meebetalen, dat deze belasting er komt. Daar spelen wij nu op in en bieden een gelijk speelveld, met een bijsturing per regio. Uiteindelijk zullen vooral ketens mee moeten betalen. Er is wel overleg geweest met de horeca na de bespreking in het bestuur van de vereniging. Alle opgehaalde centen vloeien via de handelsvereniging terug naar de handelaars, die allemaal profiteren van de promoties en acties."

Danny Lefebvre (Open Vld) pleit nog voor een korting voor horecazaken die terrastaks betalen. "Dit kunnen we nog bekijken", reageert het stadsbestuur.

 

Bron: Het Laatste Nieuws, 09 december 2015, Lisa Bacelle