Tussenkomsten van Open Vld in de gemeenteraad van 21 december 2015


Er werd tijdens de zitting akte genomen van het projcet "Toekomst parochiekerken op het platteland". Open Vld is er van in het begin voorstander van geweest om een herbestemming te geven aan de kapel van 't Vogeltje en van de Onze-Lieve-Vrouwekerk. Sabien wees erop dat de lokale TV zender Focus-WTV het nieuws vorige week al bracht. De uitzending gaf de indruk alsof het project al morgen te realiseren is, terwijl uitvoering ten vroegste in 2019-2020 voorzien is. Sabien gaf mee dat De Lovie misschien betrokken kan worden in het project van 't Vogeltje. Schepen Ben Desmyter neemt het voorstel mee.

Ook op de agenda het patrimoniumplan van stad Poperinge. Raadslid Marie-Claire Tylleman feliciteerde de administratie, die het plan opmaakte. "Dit is het bewijs dat het uitschrijven van dure studies niet altijd nodig is," zo gaf ze aan. In de gemeenteraad van juni en oktober 2015 vroeg de fractie van Open Vld het stadsbestuur al om haar visie en concrete plannen met betrekking tot de huidige en toekomstige invulling van de stedelijke diensten toe te lichten. Marie-Claire wees erop dat een aantal punten van Open Vld in het plan zijn opgenomen: de herontwikkeling van de Vroonhofsite, het terughalen van de academie naar het centrum, het herbestemmen van de OLV-kerk, het investeren in indoor tennisterreinen, etc. Wat betreft de Hondstraat denkt Open Vld al verder vooruit. Deze site in het midden van het centrum biedt zeker opportuniteiten, en het is aangeraden om op korte termijn de Regie (eigenaar) te contacteren. Het patrimoniumplan mag dan wel nog verre toekomstmuziek zijn, de visie is er. Open Vld drukt er wel op dat het stapsgewijs uitvoeren van het plan niet ten koste van de Poperingenaar mag gebeuren, in de vorm van nieuwe of hogere belastingen. Diezelfde Poperingenaar moet ook inspraak krijgen in het project. Open vld keurde het patrimoniumplan goed.

Ook de samenwerkingsovereenkomst tot herbestemming en herontwikkeling van de Vroonhofsite en principiële overeenkomst tot overdracht en verkoop van gronden, werd door Open Vld goedgekeurd. Sabien verwees naar het verkiezingsprogramma van Open Vld in 2006, waarin de herontwikkeling van de site al opgenomen was. Zij wees erop blij te zijn dat de samenwerking met het GO! positief verloopt, en dat er in een tweede fase bijkomend voorzien wordt in een nieuwe middelbare school. Een absolute opsteker. Sabien vroeg of het project nog altijd op 20 miljoen euro geraamd wordt, zoals geraamd in 2012. Zij toonde zich ook pleitbezorger van voldoende parkeeraanbod in het project.

De aanpassing van de logiestaks is een positieve zaak. Aanvankelijk kon Open Vld de beperking van de taks tot één jaar uit de brand slepen, en zou de taks na evaluatie eventueel bijgestuurd worden. Maar daar liept het mis. Schepen Vanlerberghe gaf ook toe dat het overleg beter had gekund. Het siert hem dan ook dat het reglement nu wordt aangepast in onderling overleg met de sector.

Raadslid Johan Lefever bracht op het einde van de zitting een toegevoegd punt vanuit de fractie van Open Vld. Op vandaag rollen nogal wat steden gratis wifi uit via hotspots of zelfs een volledig wifi-netwerk binnen de stadskern, zeg maar het winkel-en wandelgebied. Hij vroeg het college om intern het debat aan te gaan rond de eventuele mogelijkheden, en in dat kader contact op te nemen met professionele derden die vooral de technische uitwerking kunnen duiden. De meerderheid noemde de idee "aanlokkelijk", en beloofde de piste te onderzoeken.

Tot slot kwam Open Vld nog met twee vragen op de proppen. Sabien vroeg of het klopt dat stad Poperinge een winkel met streekproducten gaat uitbaten op de Grote Markt. Dit is toch geen taak van een lokale overheid? Hoe reageren de centrumhandelaars hierop, die ook diezelfde streekproducten verkopen?

Marie-Claire wees op de defecte straatverlichting op de industriezone. Eandis zou het herstel pas in 2016 uitvoeren, maar intussen kan de donkere zone mensen met minder nobele doelen lokken. Zo werd in de nacht van 3 op 4 december een oplegger gestolen in die zone. Marie-Claire vroeg het college om er bij Eandis op aan te dringen om de verlichting sneller te herstellen. Zij stelde ook de vraag of de camera's beelden van nummerplaten kunnen lezen als het donker is.