'Pas op met privatisering politietaken'


Men name CD&V heeft zware bedenkingen bij de privatisering van een aantal politietaken. Kamerlid Franky Demon, die namens de fractie spreekt: 'In het plan staat dat de samenwerking met de privésector geoptimaliseerd wordt. Dat woord is natuurlijk voor interpretatie vatbaar.' CD&V staat 'erg weigerachtig' tegenover het uitbesteden van taken die met 'dwang' te maken hebben: van fouilles tot het bekijken van camerabeelden toe. 'Akkoord dat je samenwerkt met private partners voor bewakingsopdrachten', aldus Demon, 'maar fysiek optreden moet volgens ons door een politieagent gebeuren.' Nog een voorbeeld is het transport van gedetineerden. 'Dat de chauffeur een werknemer van een privéfirma is, lijkt ons geen probleem. Maar de persoon die de gedetineerde begeleidt en hem belet te ontsnappen, móét een politieman of -vrouw zijn.'

Terwijl CD&V op de rem staat, slaat de slinger bij Open VLD de andere kant uit. Transport van gedetineerden of het bekijken van camerabeelden kan voor de liberalen perfect door een privéfirma gebeuren. In het wetsvoorstel van Sabien Lahaye-Battheu waarover momenteel hoorzittingen plaatsvinden, is sprake van de privatisering van 21 taken. Een 'niet-exhaustieve lijst'.

Volgens minister Jambon is het doel van de hervorming glashelder: 'Echte politietaken - denk aan patrouilleren, verbaliseren, controleren, wijkwerking, enzovoort - worden niet uitbesteed en blijven bij de politie. Zaken als de administratieve afhandeling van flitsboetes kunnen perfect door iemand anders gebeuren.' Hij benadrukt dat er uiteraard overleg wordt gepleegd bij de uitwerking van de 'twintig werven' van het plan, zowel met de politieke partners als met de politievakbonden, die eerder al veel kritiek gaven op Jambons kerntakenplan.

Bron: De Standaard, donderdag 21 januari 2016, Marjan Justaert