"Geen geld voor laatste stukje ring rond Poperinge "


In april 2014 werd het nieuw stuk van de ring rond Poperinge officieel geopend. De ring werd met 1,2 kilometer doorgetrokken van de Veurnestraat tot de Krombeekseweg, en kreeg de naam Noordlaan. Nu rest nog 800 meter om de ring rond Poperinge helemaal rond te maken. Een volledige doortrekking zou inhouden dat in een laatste fase de Krombeekseweg met het kruispunt Duinkerkestraat-Provenseweg wordt verbonden.

 

Sabien: “Op vlak van mobiliteit zou deze verbinding veel voordelen hebben. De drukke zuidelijke ring wordt ontlast en de verkeersstromen worden beter gespreid. In de bebouwde kom zou er een gevoelige daling zijn van het verkeer op de as Duinkerkestraat-Diepemeers-Sint-Bertinusstraat-Switch Road. Daarnaast maakt het eventuele toekomstige circulatiemaatregelen ten voordele van de verkeersleefbaarheid in de stadskern mogelijk. Op planologisch vlak staat niets de aanleg van deze laatste fase in de weg.”

 

Geen geld

 

Op vraag van Sabien toetste Vlaams volksvertegenwoordiger Emmily Talpe (Open Vld) – beiden werken vaker samen in Westhoekdossiers - af bij Vlaams minister van Mobiliteit, Ben Weyts (N-VA). “Die laat in zijn antwoord weten dat het project in elk geval niet is voorzien binnen het meerjaren investeringsprogramma van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) van 2016 tot 2018. Niet dat het project wordt afgeschoten of niet wenselijk is, maar er is gewoon geen geld voor,” aldus Sabien, die blijft pleiten voor een volledige doortrekking. 

 

Evaluatie Noordlaan

 

In december 2016 zullen langs het nieuw stukje ring, de Noordlaan, tellingen uitgevoerd worden. Die resultaten zullen vergeleken worden met de nulmeting van december 2009.