Tussenkomsten van Open Vld in de gemeenteraad van 04 april 2016


Er werd o.a. goedkeuring gehecht aan het voorstel om de intergemeentelijke samenwerking in de regio Westhoek te structureren en te versterken door de oprichting van een dienstverlenende vereniging in functie van de deelnemende besturen. Het bestuur engageert zich om actief mee te werken in het vooropgestelde traject om de verdere werking vorm te geven. Ook de heraanleg van de Doornstraat, oorspronkelijk beloofd voor 2013, kon eindelijk worden goedgekeurd. Verder werd het bestek en de wijze van gunnen voor de heraanleg van het binnenplein van de bejaardenwoningen Eekoute te Proven goedgekeurd, en werd groen licht gegeven voor de sloop en heropbouw van de bijgebouwen van Chiro Abele.

De fractie van Open Vld diende enkele mondelinge vragen in. Raadslid Johan Lefever sprak zijn bezorgdheid uit over de tanende vrijdagmarkt. Op vrijdagmorgen lijken steeds minder marktkramers hun weg te vinden naar Poperinge. De burgemeester gaf toe dat wellicht enerzijds de winter, en anderzijds de 'crisis' hier parten spelen. Volgens hem zijn er geen pasklare oplossingen, maar het voorstel van Johan om de marktcommissie hierover samen te roepen kan alleen maar een meerwaarde geven.

Sabien vroeg naar een stand van zaken in het dossier van het Sint-Michielscomplex. Immers, het poject in zijn huidige vorm kan geen subsidies bekomen vanwege de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, wat betekent dat het dossier terug naar af is. Uit het antwoord blijkt dat er wel nog een mogelijkheid is om er sociale appartementen in onder te brengen. Er moet enkel een andere procedure gevolgd worden. Niettemin is er weer kostbare tijd verloren.