Eric en Josianne geven fakkel door


Het is voor Eric niet langer haalbaar om zijn politieke inzet te combineren met zijn prefessionele bezigheden. Het werd steeds moeilijker voor hem om zich met dezelfde gedrevenheid verder te kunnen inzetten voor de Poperingse politiek. Hij heeft dan ook beslist om nu zijn mandaat ter beschikking te stellen, zodat zijn opvolger de kans krijgt om zich voldoende in te werken met het oog op de volgende gemeenteraadsverkiezingen in 2018.

Ook Josianne, voormalig schepen, neemt nu definitief ontslag uit de gemeenteraad. Josianne werd al tijdelijk vervangen door voorzitter Johan Lefever. Gezien Josianne niet meer wenst te kandideren voor de verkiezingen in 2018, geeft zij in die zin ook de kans aan haar opvolger om zich in te werken.

Uiteraard valt het afscheid van deze twee politieke Open Vld-monumenten zwaar voor de partij. Zowel Josianne als Eric bouden mee aan een sterke lokale Open Vld door hard werk en veel inzet, met kennis van zaken, in combinatie met een sterke aanwezigheidspolitiek. Toch respecteert de partij de beslissing van beiden.

Binnenkort wordt de opvolging officieel geregeld. Eerste opvolger Johan Lefever zal het mandaat van Eric Butaye overnemen, terwijl huidig ocmw-raadslid Bert Costenoble de plaats zal innemen van Josianne Lesage. Op zijn beurt wordt Bert in de ocmw-raad vervangen door Martial D'Alleine.

Bert Costenoble zal vooral de dossiers rond de stadsfinanciën opvolgen, en dit in nauw overleg met het bestuur van de partij. In die zin neemt hij het werk over van Eric. In de politieraad zal Eric opgevolgd worden door Sabien.