Vluchtelingencrisis - CD&V en Open Vld benadrukken dat langere termijn gezinshereniging tijdelijk is


Voor vluchtelingen en mensen die subsidiaire bescherming genieten gelden kort na hun erkenning versoepelde voorwaarden om aan gezinshereniging te doen. Ze moeten dan bijvoorbeeld niet voldoen aan de inkomensvoorwaarde die wel geldt voor andere vreemdelingen.

Francken kondigde enkele maanden geleden aan dat de termijn voor de behandeling van de dossiers van vluchtelingen en subsidiair beschermden met de helft verlengd zou worden, van zes naar negen maanden. De verwachte forse toename van dossiers naar aanleiding van de vluchtelingencrisis maakte dat nodig, klonk het. Vooral omdat een dossier na het verstrijken van de termijn automatisch positief antwoord krijgt.

Nahima Lanjri (CD&V) en Sabien Lahaye-Battheu (Open Vld) benadrukten dinsdag bij de bespreking in de Kamer dat het om een tijdelijke maatregel gaat, die herbekeken moet worden als de aantallen weer dalen. Ook sp.a-collega Monica De Coninck, PS'er Emir Kiir en Benoît Hellings (Ecolo) stelden zich vragen bij de langere termijn.

"Ik ben het ermee eens om weer naar zes maanden te gaan als de crisis voorbij is", reageerde Francken. "Ik heb dat ook liever op zes maanden, maar dat is vandaag gewoon niet verstandig."

De N-VA-staatssecretaris onderstreepte dat de echte stijging voor de gezinshereniging nog moet komen, nu de grote groep nieuwe vluchtelingen stilaan erkend worden. In de cijfers ziet hij nu al een toename. Op een totaal van 38.214 aanvragen en 16.185 toekenningen vorig jaar, ging het om 3.235 aanvragen van erkende vluchtelingen. In het eerste kwartaal van 2016 ging het al om 1.023 aanvragen van vluchtelingen. "Extrapoleer je dat, dan kom je nu al op achthonderd tot duizend aanvragen extra", besloot Francken.