Al 483 West-Vlaamse kinderen kregen dubbele naam, 546 kinderen alleen naam van de moeder


Voor het ganse land zijn de cijfers als volgt: 8.167 kinderen kregen de dubbele familienaam (7.029 vader-moeder en 1.138 moeder-vader), 6.469 kinderen de naam van de moeder. Klik hier voor het overzicht van alle West-Vlaamse gemeenten. “Relatief gezien werd in die 19 maanden in de grootste steden uiteraard het meest gebruik gemaakt van de nieuwe naamwetgeving: 123 keer in Brugge (117.797 inwoners), 110 keer in Oostende (70.312 inwoners), 92 keer in Kortrijk (75.128 inwoners) en 60 keer in Roeselare (60.355 inwoners)”, zegt Sabien.

 

Vrije keuze

 

“Op uitdrukkelijke vraag van Europa werd de naamwetgeving in ons land gemoderniseerd. We werden meermaals op de vingers getikt, omdat onze wet voorschreef dat kinderen van getrouwde of samenwonende partners automatisch de familienaam van de vader krijgen. Dat was in strijd met de aanbevelingen van de Raad van Europa (1978) om gelijkheid tussen man en vrouw te garanderen als het gaat over de mogelijkheid voor de moeder om haar naam aan het kind over te dragen”, zegt Sabien.

 

“Vandaag bewijzen de cijfers dat toch heel wat koppels gebruik maken van de nieuwe wetgeving. Het was ook de bedoeling om ouders de vrije keuze te bieden. Op mijn vraag in de Kamercommissie Justitie van 2 februari 2016 gaf minister Geens aan dat uit een eerste, snelle bevraging van de ambtenaren van de burgerlijke stand blijkt dat de toepassing van de wet in de praktijk geen problemen oplevert en dat er weinig onenigheid naar buiten komt. Ouders gaan blijkbaar wel degelijk zeer bewust en zorgvuldig om met keuzerecht,  en dat is een goede zaak.”  

 

Op 14 januari 2016 kwam er een arrest van het Grondwettelijk Hof, dat de bepaling vernietigde die erin voorziet dat, in geval van onenigheid tussen de ouders, of bij afwezigheid van keuze, de naam van de vader aan het kind wordt toegekend. Er werd gesteld dat een vetorecht voor de vader een discriminatie van de moeder inhoudt. Het Hof handhaaft de gevolgen van deze vernietigde bepaling tot 31 december 2016. Minister Geens kondigde aan met een oplossing te zullen komen.