Hulp in Huis neemt DCO Hoppeland van het PWA Poperinge en Vleteren vzw over


In het kader van de 6de staatshervorming heeft het Vlaams Gewest de bevoegdheid verworven over het PWA-stelsel. Ook de onderafdeling van de vzw PWA van Poperinge en Vleteren, de dienstenonderneming Hoppeland, valt onder de Vlaamse bevoegdheid. Vanaf 1 januari 2017 mogen de PWA-beambten de administratieve taken van de dienstenonderneming niet meer op zich nemen.

De raad van bestuur besliste, ook gezien de beperkte omvang van de dienstenonderneming, om deze over te laten aan een andere dienstenonderneming, Hulp in Huis. De raad van bestuur koos bewust voor Hulp in Huis omwille van het lokaal karakter, de goede werking en de correcte verloning van de personeelsleden.

De officiële overname is gepland op 1 juni 2016. Vanaf die datum worden de werknemers van de dienstenonderneming Hoppeland personeelsleden van Hulp in Huis. Sabien wenst hen alvast veel succes in hun verdere loopbaan.

Proficiat ook aan Hulp in Huis met de overname. Aan de PWA-beambten die zich jarenlang hebben ingezet voor de DCO Hoppeland en haar werknemers: dank u wel! 

 Hulp in Huis neemt DCO Hoppeland van het PWA Poperinge en Vleteren vzw over