Gevangenis krijgt 56 extra plaatsen, maar wanneer is nog niet duidelijk


Een maand geleden kwam aan het licht dat een groot deel van de nieuwbouw van de Ieperse gevangenis nog niet in gebruik was. Hoewel de bouwwerken begin dit jaar klaar waren, was er niet genoeg personeel om bepaalde nieuwe delen ook optimaal te gebruiken. Zo is er een keuken die 200 maaltijden kan maken, maar er waren maar 67 gedetineerden. De nieuwe controlecentrale, met een overzicht van camerabeelden, de sturing van de deuren en het brandalarm konden ook niet bediend worden door personeelsgebrek. Ook de vleugel waar gedetineerden consultaties krijgen met bijvoorbeeld VDAB kon door gebrek aan toezicht niet gebruikt worden.

Meer jobs

"De beste oplossing hiervoor is de uitbreiding van het aantal cellen en gedetineerden", zegt Lahaye-Battheu, die hierover ook een voorstel deed aan minister Koen Geens (CD&V). "Meer gedetineerden betekent ook meer personeel en dus een betere benutting van de infrastructuur." Dat voorstel werd nu dus ook opgenomen in het nieuwe masterplan voor de gevangenissen. Lahaye-Battheu, die het lokale dossier al jarenlang opvolgt, is alvast tevreden. "Al jaren pleit ik voor een uitbreiding en het nieuws dat de knoop nu eindelijk is doorgehakt is zeker goed nieuws. Voor Ieper en voor de hele regio. Niet alleen wordt de infrastructuur beter benut, het komt ook de werkgelegenheid ten goede. Want de capaciteit van de gevangenis zal nagenoeg verdubbelen, waardoor natuurlijk ook meer personeel zal worden aangeworven.

Wachten op details

Een timing voor de uitbreiding van het aantal cellen staat nog niet vast en ook de nodige middelen zijn nog niet vrijgemaakt. "Het blijft nog even wachten op verdere details. Maar het project is prioritair en zou dus niet te lang op zich mogen laten wachten", aldus Lahaye-Battheu.

Bron: Het Laatste Nieuws, vrijdag 20 mei 2016, Lisa Bacelle