Tussenkomsten van Open Vld in de gemeenteraad van 30 mei 2016


Verder op de agenda ook de overeenkomst met de Vlaamse overheid houdende de overdracht van de wegenis rond de douanepost Callicannes. Stad Poperinge neemt die wegenis kosteloos over van het Vlaams Gewest. Sabien stelde hierover al een vraag in de gemeenteraad van februari ll., en gaf aan blij te zijn met deze stap in de goede richting. Ze stelde ook voor om een motie op te stellen en aldus de hogere overheden op te roepen niet te talmen in dit dossier.

In de stadskern wordt zone 30 ingevoerd. Op de Grote Markt blijft de 20km/u aangehouden. De fractie van Open Vld gaat mee in dit verhaal, dat de veiligheid in de kern moet verhogen. 

Pascal Lapanne vroeg aan schepen Notebaert om iets te doen aan de vijver van het centrumpunt in Roesbrugge, dat vervuild is met algen. De schepen zei op de hoogte te zijn van het probleem, maar verwees naar enkele zieken bij de groendienst. Hij beloofde een structurele oplossing.

Een andere vraag van Pascal was gericht aan schepen Vanlerberghe. Hij is blij dat er begin juli een kermisnamiddag georganiseerd wordt voor personen met een beperking, en dat hiervoor aan de foorkramers wordt gevraagd om hun attractie toegankelijk te maken. Pascal vroeg om dit initiatief om drempels weg te werken, door te trekken naar de horeca, en - waarom niet - naar de handelszaken. De schepen gaf aan dat de vraag terecht is. Dit jaar wordt gezien als een try-out, en ook de horecazaken zullen gevraagd worden om extra inspanningen te leveren naar toegankelijkheid.

Marie-Claire mocht de laatste vraag van de avond stellen. Zij verwees naar de werken aan de Zuidlaan, en de schade die werd aangericht op het traject van de omleiding. Wie heeft de omleiding bepaald, en waar kunnen bewoners met hun schadeclaim naartoe? De burgemeester wees naar het Vlaamse gewest. De stad was hierin niet betrokken. In het kantoor van het AWV werd de omleiding bepaald, samen met twee medewerkers van stad Poperinge. Hun opmerkingen op de omleiding werden door AWV van tafel geveegd. Er zal geprobeerd worden om de schade aan de wegen te verhalen op de Vlaamse overheid. De stad is echter niet verantwoordelijk voor aanrijdingen. Men moet de schade verhalen op de verantwoordelijke partij, en als dat niet kan moet men zich wenden tot de eigen verzekering.

Om 23u00 werd de gemeenteraad afgesloten, en kon de Raad van Bestuur van AGB De Kouter beginnen.