Verplichte cursus voor 2.900 wegpiraten


Opvallend is wel dat Waalse rechters veel meer geneigd zijn om een alternatieve straf op te leggen bij onder andere verkeersagressie en rijden onder invloed van drugs of alcohol. "Het is een goede zaak dat bij verkeersmisdrijven -naast de klassieke straffen - meer en meer educatieve maatregelen worden genomen, waarmee men overtreders iets wil bijbrengen over hun gedrag in het verkeer", zegt Lahaye-Battheu. "Er is al sprake van geweest om de cursussen uit te breiden naar andere overtredingen, zoals bellen achter het stuur. Maar dat kan mijns inziens alleen als overtreders eindelijk zélf opdraaien voor de kosten. Nu draait de overheid twee keer op. Ze bekostigt de cursus en lijdt verlies doordat een boete wegvalt."

Bron: Het Laatste Nieuws, dinsdag 21 juni 2016, Dieter Dujardin

 

Politierechters sturen steeds meer zware verkeersovertreders op cursus

(BELGA) = Politierechters hebben vorig jaar 2.907 zware verkeersovertreders op cursus gestuurd. In 2012 waren dat er nog slechts 1.675. Dat besluit Open Vld-Kamerlid Sabien Lahaye-Battheu uit cijfers van federaal mobiliteitsminister François Bellot. De mogelijkheid blijkt veel vaker benut in Wallonië.

De sensibilisatiecursussen 'Driver Improvement' zijn een vorm van alternatieve straffen voor verkeersovertreders, verduidelijkt Lahaye-Battheu. Er bestaan onder meer speciale modules voor rijden onder invloed en verkeersagressie. Verkeersovertreders moeten daarbij twintig tot dertig uur in groep praten over hun wangedrag in het verkeer.

Opvallend is dat ruim zestig procent van de cursussen wordt opgelegd in Wallonië. "Er zijn ook spectaculaire verschillen tussen de gerechtelijke arrondissementen: van 245 keer in Marche-en-Famenne, 241 keer in Dinant en 208 keer in Luik tot slechts 19 keer in Brugge, 20 keer in Ieper en 26 keer in Gent", aldus het liberale Kamerlid.

Lahaye-Battheu vindt wel dat overtreders zelf moeten opdraaien voor de kosten van de cursussen. "De minister stelde in zijn antwoord ook dat de kosten voor de overtreders zelf gedragen moeten worden. Zij moeten immers zelf de verantwoordelijkheid dragen voor hun daden", klinkt het nog. "Het is dan ook de hoogste tijd dat dit realiteit wordt." Pas nadien kan voor Lahaye-Battheu gekeken worden naar een mogelijke uitbreiding voor bijvoorbeeld bellen achter het stuur.

Bron: Belga, dinsdag 21 juni 2016