Tussenkomsten van Open Vld in de gemeenteraad van 28 juni 2016


De renovatiewerken aan de Gaselwestsite en de bouw van een nieuwe polyvalente ruimte in de Doornstraat, werd door de fractie van Open Vld goedgekeurd. Concreet zal het gebouw langs de Doornstraat, dat nu gebruikt wordt door speelpleinwerking De Piepauw, gerenoveerd worden. Op het achterliggende terrein komt een nieuwbouw voor de Piepauw en diverse verenigingen. Vanuit de fractie van Open Vld werd gevraagd om de bezetting van de infrastructuur zo optimaal mogelijk te verdelen. De werken zijn geraamd op meer dan 600.000 euro. Geen peulschil.

De stad kent sinds 2011 een geboorte-en adoptiebon toe aan kersverse ouders. De vroegere premie werd toen vervangen door een bon op vraag van Open Vld. Op die manier kon het geld terugstromen naar de lokale handelaars. Het stadsbestuur wil de cadeaubon nu omwisselen in een Pop.kado voor dezelfde waarde als vroeger. Open Vld gaat daarin mee, maar vraagt ook om de bedragen (nu verschillend: 25 euro voor een eerste kind, 30 euro voor een tweede kind, 35 euro voor een derde kind, etc.) aan te passen naar één tarief. In 2011 had Open Vld dit ook zo gevraagd, maar toen antwoordde de burgemeester dat die aanpassing er zou komen in de 'volgende legislatuur'. Anno 2016 werd hier nog geen werk van gemaakt. Schepen Vandromme beloofde één en ander te zullen bekijken, en dit punt op één van de volgende gemeenteraden te brengen.

Een ander punt betrof de overdracht van de sportinfrastructuur van de stad Poperinge naar AGB De Kouter, een juridische reactie. Bij dit punt sprak Sabien haar bezorgdheid uit over het feit dat werkelijk alles dat met sport te maken heeeft, wordt verwezen naar de gesloten zitting van het AGB De Kouter. Op die manier wordt alle open debat gefnuikt.

Een interpellatie van Open Vld betreffende het gebrekkige aanbod van stedelijke tennisinfrastructuur, bracht aan het licht dat de Poperingse tennisser zeker tot 2019 op zijn/haar honger blijft zitten. Volgens schepen van sport Jurgen Vanlerberghe is de stad zich bewust van het probleem maar er is in deze legislatuur eenvoudigweg geen budget voorzien voor deze sporttak.

Sabien verwees ook naar de glascontainers, die tijdelijk en bij wijze van test, verplaatst werden van het Oudstrijdersplein naar het de Sagherplein. Twee parkeerplaatsen worden hiervoor opgeofferd, en esthetisch is deze opstelling niet echt te verantwoorden. De burgemeester gaf toe dat de evaluatie na de proefperiode wellicht een negatief resultaat zal geven, en dat er een alternatieve locatie gezocht moet/zal worden.

Bert (Costenoble) vroeg naar het aantal getroffen landbouwers na de hevige regenval eind mei. Schepen Notebaert gaf mee dat de schattingscommissie intussen al ongeveer 130 landbouwers heeft bezocht, en dat de schade geraamd wordt op 1.6 miljoen euro.

Pascal (Lapanne) mocht het nieuwe zwembad al eens uittesten. Maar eerst moest hij er natuurlijk binnen geraken. De elektrische klapdeur, die opgesteld is na het verkrijgen van de polsband die toegang tot het zwembad verleent, bleek immers niet breed genoeg voor zijn elektrische rolstoel. De schepen van sport repliceerde dat hiervoor verder gekeken wordt.