Sanctie voor wilde spoorstakers: 12,50 EURO


Twee maanden geleden was ons land volledig in de ban van wilde, hoofdzakelijk Franstalige stakingen. In de gevangenissen, maar ook op het spoor. Tussen 25 mei en 3 juni verstoorden de troepen van CGSP het treinverkeer dagenlang zonder geldige erkenning. Ze gingen daarmee diagonaal in tegen een protocol dat spoorbedrijven en vakbonden in 2009 sloten. In dat akkoord is sprake van sancties, maar volgens liberaal Kamerlid Sabien Lahaye-Battheu wordt dat principe niet correct toegepast.

Dwangsommen

"Wie deelnam aan de niet-erkende stakingen van mei, kreeg van HR Rail alleen een zware vermaning en een eenmalige premieaftrek van 12,50 euro, zo deelde bevoegd minister Bellot (MR) mee op mijn vraag", aldus Lahaye-Battheu. "Daarmee komen ze er veel te goedkoop van af. Infrabel leek wel steviger op te treden tegen wilde stakers die de sporen saboteerden of seinhuizen bezetten. Er werd een klacht ingediend bij de politie of er werd onmiddellijk opgetreden via een eenzijdig verzoekschrift bij de rechtbank. Maar wat stellen we achteraf vast? Dat de mogelijkheid om dwangsommen op te leggen tegen mensen die seinhuizen hadden bezet, geen enkele keer werd gebruikt. Men blijft nog altijd heel voorzichtig. Nochtans zetten wilde stakers de reizigers echt in de kou."

Het Open Vld-Kamerlid dient nu een wetsvoorstel in om het protocolakkoord van 2009 wettelijk te verankeren, waardoor het opgenomen zou moeten worden in de nieuwe beheersovereenkomst tussen de Belgische overheid en NMBS/Infrabel. Concreet zou dit er dus op neerkomen dat de spoorbedrijven zelf financieel gestraft kunnen worden als ze geen werk maken van echte boetes voor wilde stakers. Helemaal nieuw is dat voorstel niet. In 2014 keurde een wisselmeerderheid van liberalen, CD&V en N-VA dat al eens goed in de Senaat, maar de verkiezingen gooiden roet in het eten. Daarna werd het wel opgenomen in het regeerakkoord van Michel-I, maar die is ondertussen bijna twee jaar bezig en nog steeds is het er niet van gekomen. Zelfde verhaal met de minimale dienstverlening bijvoorbeeld. Wat Lahaye-Battheu nu wil doen, is de druk op de regering hoog houden.

Niet bruuskeren

"De regering heeft zich geëngageerd om nu werk te maken van de minimale dienstverlening en de verankering van het protocol rond stakingen", aldus Lahaye-Battheu. "Als we bij de start van het nieuwe parlementaire jaar in oktober echter merken dat er geen vooruitgang komt, zullen we in het parlement de forcing voeren. Ik begrijp dat men de vakbonden en het personeel niet wil bruuskeren, maar het wordt nu echt wel eens tijd om enkele serieuze stappen vooruit te zetten in het minder stakingsgevoelig maken van de NMBS. Alle praktische voorbereidingen zijn getroffen, de mogelijke scenario's voor minimale dienstverlening zijn bekend, er is aangetoond dat het kan werken, dus laat ons het doen. Tegen eind dit jaar willen wij een gestemde oplossing hebben", besluit het Kamerlid. Ook N-VA zit op die golflengte.

Bron: Het Laatste Nieuws, donderdag 28 juli 2016, Dieter Dujardin