Vorig jaar opmerkelijke stijging van inbreuken met tachograaf bij vrachtwagenchauffeurs


Ruim een derde van de gecontroleerde chauffeurs is Belgisch, ruim de helft komt uit de EU en 4% van buiten de EU. Ongeveer 80% van alle controles gebeurt op snelwegen, het overige deel op niet-snelwegen.

Relatief gezien meeste inbreuken bij chauffeurs van buiten de EU 

"Vorig jaar werden 10.266 Belgische chauffeurs gecontroleerd, waarvan 1.436 in overtreding (14%). In 2014 waren dat er 10.512, waarvan 1.818 in overtreding (17%). Voor de chauffeurs uit de EU zijn de percentages gelijklopend: vorig jaar 17.795 controles, waarvan 2.201 in overtreding (12%); in 2014 waren er 16.769 controles, waarbij 2.233 inbreuken werden vastgesteld (13%)", leidt Sabien af.

"Bij chauffeurs van buiten de EU worden relatief gezien het meeste inbreuken vastgesteld: vorig jaar werden er 1.126 gecontroleerd, waarvan 210 in overtreding (19%); in 2014 ging het om 808 chauffeurs, waarvan 159 in overtreding (20%)",

Bijna altijd afhandeling via onmiddellijke inning

Het geïnde boetebedrag steeg van 2.315.895 euro in 2014 tot 2.659.600 euro vorig jaar. In het overgrote deel van de gevallen wordt de inbreuk of worden de inbreuken via een onmiddellijke inning afgehandeld: vorig jaar 2.433 keer tegenover 147 pv's.  

Rij- en rusttijden

"Fraude met de tachograaf is de meest vastgestelde inbreuk: vorig jaar maar liefst 3.109 keer op een totaal van 4.803, dus twee derde van alle inbreuken. In 2014 was dat 2.398 keer op een totaal van 5.312 vastgestelde inbreuken, in 45% van de gevallen", noteert Sabien als opvallende vaststelling.

Vorig jaar werden er verder 1.051 overtredingen genoteerd van de goederenvervoerreglementering, bijvoorbeeld foute of illegale ladingen, en 486 inbreuken tegen de wegcode.

Methodologie

"Recentelijk werd een methodologie uitgewerkt om de controles van het wegvervoer doelgerichter uit te voeren op basis van een ‘risk rating'. Daardoor kunnen de acties worden toegespitst op transporteurs die de regelgeving onvoldoende naleven en op die manier de veiligheid van de gebruikers in gevaar brengen en een ernstige concurrentievervalsing in de sector teweegbrengen", leert Sabien tot slot uit het antwoord. "En dat is een goede zaak, want een efficiënte controle van vrachtwagenchauffeurs is ook een belangrijke schakel in het verkeersveiligheidsbeleid. De controles door de FOD Mobiliteit worden hiermee sinds begin dit jaar gestuurd. Het is dan ook te vroeg om dit nu al te kunnen evalueren. In principe zou deze evaluatie in 2017 moeten kunnen gebeuren als er genoeg relevante gegevens zijn om deze evaluatie te kunnen maken", aldus nog minister Bellot.