Verhoogde belastingvrije som voor beide co-ouders van meerderjarige kinderen


Belastingplichtigen met kinderen hebben recht op een verhoging van de belastingvrije som. Ouders die niet langer samenleven en opteren voor co-ouderschap, kunnen sinds 2010 kiezen om de verhoging van de belastingvrije som onder mekaar te verdelen. Dat is logisch, gezien beide ouders ook de last van hun kroost gelijkmatig delen. Die fiscale co-ouderschapsregeling kan ofwel worden overeengekomen door de ouders, ofwel worden opgelegd door een rechter.

Probleem is echter dat de FOD Financiën van oordeel is dat deze regeling enkel geldt voor niet-ontvoogde minderjarige kinderen. Dit wil dus zeggen dat co-ouders niet langer beiden van de verhoogde belastingvrije som kunnen genieten eens hun kind meerderjarig is. De co-ouders van meerderjarige kinderen worden dus gediscrimineerd ten opzichte van co-ouders van minderjarige kinderen.

Daarom werkten Sabiens collega's Carina Van Cauter en Luk Van Biesen een wetsvoorstel uit om deze fiscale co-ouderschapsregeling ook toe te passen op meerderjarige kinderen van co-ouders.

Deze ongelijke en sociaal onrechtvaardige situatie is hiermee weggewerkt. Het is immers net wanneer kinderen meerderjarig zijn, dat de zwaarste facturen binnen lopen. Denk bijvoorbeeld aan kosten van de hogere studies, kledij, hobbies, verplaatsingen enzovoort. Het kan niet dat één van de co-ouders hiervoor fiscaal een duwtje in de rug krijgt en de andere plots in de kou blijft staan.

Het gaat om aanzienlijke bedragen gaat, uiteraard afhankelijk van specifieke factoren zoals het inkomen. De verhoging van de belastingvrije som voor één kind bedraagt in aanslagjaar 2017 €1520, voor twee kinderen al €3900 en voor drie kinderen €8740. Deze verhogingen worden dus voortaan ook bij meerderjarige kinderen door twee gedeeld. Daarbovenop genieten de ouders elk nog een bijkomende verhoging van de belastingvrije som van €760 per jaar voor alle kinderen ten laste.