Meer inbreuken op verplichte rusttijden truckchauffeurs


In 2015 zijn in ons land 29.187 vrachtwagens gecontroleerd. Daarvan waren er 3.847 (13%) in overtreding. Twee derde van die inbreuken hadden te maken met de tachograaf, die onder andere de rij- en rusttijden van de chauffeur registreert. Het jaar voordien, toen 28.091 vrachtwagens zijn gecontroleerd en 4.210 inbreuken vastgesteld, had slechts 45 procent van de inbreuken met de tachograaf te maken.

Andere vaak voorkomende overtredingen zijn inbreuken tegen de goederenvervoerreglementering (1.051 in 2015, tegen 936 in 2014) en inbreuken tegen de wegcode (486 in 2015, tegen 839 in 2014). Het totaal geïnde boete- bedrag steeg van ruim 2,3 miljoen euro in 2014 naar meer dan 2,6 miljoen vorig jaar.

Bron: De Tijd, 10 augustus 2016