Een half miljard euro moet staatskas nog krijgen aan onbetaalde boetes


De inning van de boetes draait behoorlijk in de soep. De voorbije vier jaar hebben rechters 915 miljoen euro aan boetes uitgesproken. Maar amper 368 miljoen (of 40 procent) is betaald. De staatskas loopt zo voorlopig een half miljard euro mis.

"Dat is schrijnend. Het gaat om geld dat de staatskas goed kan gebruiken. Het is extra pijnlijk als je weet dat er nog 54 miljoen euro openstaat uit 2012. Boetes die vier jaar ge­leden zijn opgelegd. De kans is wel heel klein dat we dat geld ooit nog zien", zegt Kamerlid Sabien Lahaye-Battheu (Open VLD).

Vooral de regionale verschillen vallen op. Zo is het inningskantoor in Antwerpen er vorig jaar in geslaagd om amper 18 procent van de opgelegde boetes te innen. Ook in Gent (29 procent), Dendermonde (30 procent) en Leuven (35 procent) is het probleem groot. Dendermonde scoort de jaren daarvoor wel beter. In Oudenaarde (43 procent) en Kortrijk (46 procent) komen wanbetalers véél minder makkelijk weg.

Jacht op wanbetaler

"In stedelijke gebieden is het per definitie moeilijker om boetes te innen", zegt Francis Adyns van de Federale Overheidsdienst Financiën. "Er zijn bijvoorbeeld meer mensen met een leefloon, en die hebben moeite met betalen. De inning moet beter, maar daar zijn we volop mee bezig."

De wapens van Financiën zijn niet gering: wie niet betaalt, riskeert minder terug te krijgen van de belastingen, kan een deel van zijn loon ver­liezen, of krijgt beslag op huurinkomsten. Ook via deurwaarders en slimme camera's wordt er al op wanbetalers gejaagd.

"Toch ligt het grootste probleem nog bij de samen­werking tussen Justitie en ­Financiën. Justitie legt de ­boetes op, Financiën moet ze innen. De uitwisseling van informatie loopt allesbehalve vlot. En dat is al jaren een struikelblok. In een ­ideale ­situatie int Justitie zelf de boetes", zegt Lahaye-Battheu.

Geen boete? Dan rijverbod

Als iemand zijn verkeers­boete niet betaalt, hebben politierechters nog een stok achter de deur. Almaar vaker wordt wanbetalers een rijverbod opgelegd. Het blijkt een efficiënte aanpak.

"Toch moet er op alle fronten een tandje worden bij­gestoken zodat zo veel mogelijk boetes optimaal worden geïnd", stelt Lahaye-Battheu. "Het is een signaal van rechtvaardigheid naar iedereen die zijn boete wél betaalt."

Bron: Het Nieuwsblad, 3 september 2016.