Vandeurzen maakt geld vrij voor verslaafde gedetineerden


Vlaams Parlementslid Renaat Landuyt (SP.A) vindt dat nog niet voldoende. ‘De minister moet zijn verantwoordelijkheid nemen en nog dit jaar instaan voor een gepaste begeleiding voor gedetineerden met een drugprobleem. Hij laat de kans liggen om een ­beter Vlaams strafuitvoerings­beleid gestalte te geven.'

De N-VA en Open VLD hekelden eerder het gedrag van hun coalitiepartner. Sophie De Wit (N-VA) betreurt het noodgedwongen einde van de CAP's en het ontslag van de personeelsleden. Samen met Sabien Lahaye-Battheu (Open VLD) uitte ze haar ongenoegen over de bevoegdheidsdiscussie. Minister Vandeurzen benadrukte dat de bevoegde ministers overleggen ‘over de gezamenlijke aanpak van de drugsproblematiek in de gevangenissen'.

Bron: De Standaard, 5 oktober 2016.