Ontruiming Franse vluchtelingenkampen: minister Jambon stuurt 120 extra agenten naar West-Vlaanderen


"Laat ons vooreerst duidelijk zijn: de aangekondigde ontruiming van de ‘jungle in Calais' en het ‘kamp in Grande-Synthe' is terecht. De leefomstandigheden zijn er schrijnend en mensonterend", zegt Sabien. "Van de 10.188 bewoners in de jungle van Calais zijn er 1.179 minderjarig, 1.022 leven helemaal alleen in het kamp. Wat gaat er met die kinderen gebeuren als het kamp wordt ontruimd? Hoe vermijden we dat ze opnieuw in de handen vallen van mensensmokkelaars? Daarom is het goed dat de afgelopen dagen al heel wat kinderen uit de kampen werd weggehaald."

"Wat zal er volgende week bij de ontruiming gebeuren met vluchtelingen, die niet vrijwillig willen vertrekken naar één van de 196 Franse asielcentra, waar plaats is voorzien? Welke grensstroom zal dat opleveren, want we weten niet hoeveel vluchtelingen asiel zullen aanvragen of toch nog zullen proberen hun droom (Engeland bereiken) te realiseren?", vroeg Sabien zich af.

Dat velen - vooral via de haven van Zeebrugge - de overkant van het Kanaal willen bereiken, bewijzen ook de cijfers, die minister Jambon gisteren gaf in de Kamercommissie Binnenlandse Zaken op vragen van onder andere Sabien: in augustus onderschepte de politie 485 mensen zonder papieren in West-Vlaanderen, vorige maand waren dat er 569. Dat is een verdubbeling tegenover augustus en september vorig jaar.

"Het is duidelijk dat we optimaal moeten voorbereid zijn op de ontruiming van de Franse vluchtelingenkampen. De 120 extra agenten, die voornamelijk uit de federale reserve komen, zullen niet alleen aan de Belgisch-Franse grens opereren, maar controles uitvoeren in de ganse grensstreek. Het zullen dus mobiele brigades zijn en dat is een goede zaak", zegt Sabien, die nog pleitte voor een kordate aanpak als er transmigranten worden onderschept. "Ze moeten meteen worden geregistreerd. Wie in ons land asiel wil aanvragen, moet terecht kunnen bij de Dienst Vreemdelingenzaken. Bij wie dat niet het geval is, moet het bevel krijgen om het grondgebied te verlaten."

"We moeten vermijden dat er bij ons illegale kampen en no-go zones in de kuststreek ontstaan. Versterkte, tijdelijke grenscontroles met extra politiecapaciteit zijn noodzakelijk. Overleg en permanente opvolging met Frankrijk is cruciaal", besluit Sabien, die tot slot nogmaals haar respect en steun uitspreekt voor de mensen op het terrein, die dagdagelijks met de problematiek worden geconfronteerd.