Laat brandstofhandelaars flexibeler leveren bij extreme winterkoude


Volgens de Europese regelgeving met betrekking tot rij- en rusttijden moeten beroepschauffeurs, uiterlijk na 6 rijdagen, een wekelijkse rusttijd van minimaal 45 aaneengesloten uren nemen. Indien nodig, mag deze rusttijd worden beperkt tot 24 uur mits de minder genomen rusttijd voor het einde van de derde week wordt gecompenseerd bovenop de normale weekrust of gecombineerd wordt met een dagelijkse rust.

"Deze regelgeving vormt echter een probleem voor de specifieke situatie van brandstofhandelaars, zeker in koudere perioden. Wanneer de handelaar bijvoorbeeld in het weekend een dringende levering moet uitvoeren om een klant uit de nood te helpen die zonder brandstof is gevallen, loopt hij het risico hiervoor te worden vervolgd", zegt Sabien.

"De brandstofsector stelt de laatste jaren vast dat, waar vroeger de leveringen gelijkmatig waren gespreid over het hele jaar, de leveringen tegenwoordig moeten gebeuren op enkele piekmomenten. "Klanten bestellen massaal tijdens koudere periodes. Gecombineerd met spoedbestellingen van mensen die tijdens het koudste moment van het jaar zonder brandstof komen te zitten, betekent dit aldus een piekperiode voor de brandstofhandelaars."

Sabien stelt dat de wettelijke bepalingen omtrent rijden en rusten deze leveringen aanzienlijk bemoeilijken: "Ze zorgen voor logistieke problemen bij de handelaar en eventueel economisch verlies, terwijl sommige klanten die zonder brandstof zitten net op het meest noodzakelijke moment in de kou worden gelaten. Verwarming is immers een basisbehoefte. Natuurlijk mag men hierbij geen afbreuk doen aan de verkeersveiligheid. Het kan niet de bedoeling zijn om oververmoeide chauffeurs nog te laten leveren. Het merendeel van de arbeidsduur wordt trouwens besteed aan het laden en lossen van brandstof zelf."

De Europese regelgeving laat al bepaalde uitzonderingen toe, voor een periode van maximum 30 dagen, op de bestaande regels inzake rij- en rusttijden, bijvoorbeeld voor het transport van zuivelproducten, slachtafval, circus- of kermismateriaal, enz. "Een pragmatische, maar veilige oplossing voor brandstoftransport via een tijdelijke uitzondering is ook noodzakelijk", besluit Sabien.