"Forensisch Psychiatrisch Centrum Antwerpen opent over 4 maanden"


Vroeger werden psychisch gestoorde veroordeelden, net zoals gewone criminelen, opgesloten in gevangenissen. Deze personen hebben echter nood aan en recht op een psychiatrische behandeling. "Tijdens de vorige legislatuur opende voormalig Justitieminister Turtelboom het eerste aangepast centrum in Gent. Hier worden deze personen niet alleen opgesloten, maar dus ook behandeld. Dat is cruciaal met het oog op hun latere terugkeer in onze samenleving", legt Sabien uit.

Er is echter nog steeds niet voldoende capaciteit in deze zogenaamde Forensisch Psychiatrische Centra. De regering plant een nieuw centrum in Antwerpen. "Het centrum heeft een capaciteit van 182 mensen die nu nog in de gevangenis verblijven, waaronder een deel voor vrouwen, die dringend nood hebben aan gepaste zorg en therapie. Dit centrum is sinds augustus 2016 klaar voor ingebruikname, maar tot op vandaag is er nog geen uitbater aangeduid", zegt Uyttersprot.

Beide Kamerleden vroegen minister Geens naar de stand van zaken van dit dossier.

Geens antwoordde dat de aanbesteding aan één van de drie kandidaat-uitbaters volgende week vrijdag gepland staat op de ministerraad. Daarna zullen er ongeveer vier maanden nodig zijn om de exploitatie voor te bereiden.

Sabien en Uyttersprot reageren tevreden: "De tijd dat geïnterneerden in de vergeetput belandden, ligt achter ons. Het doel moet zijn om al de geïnterneerden uit de gevangenissen te halen en hen een aangepaste en menselijke behandeling te geven. Met dit nieuwe centrum zetten we opnieuw een belangrijke stap."