"Belofte houden dat zittingsplaatsen niet zullen worden gesloten"


Sabien gaf het voorbeeld van de arbeidsrechtbanken in de provincies West- en Oost-Vlaanderen. Er wordt gezegd dat het directiecomité op korte termijn wil komen tot twee arbeidsrechtbanken per provincie. Dat zouden de afdelingen Kortrijk en Brugge zijn voor West-vlaanderen en de afdelingen Gent en Dondermonde voor Oost-Vlaanderen. Men geeft als verklaring dat het wegens een personeelstekort onmogelijk is om de griffies te bemannen en de afdelingen open te houden. Het gerucht gaat dat, aangezien de rechters en griffiers die met pensioen gaan, promoveren of overlijden, niet meer automatisch vervangen worden, de zittingsplaatsen niet zullen kunnen worden behouden, en men gebouwen zal moeten sluiten.

Sabien stelde: "Natuurlijk is er hierover enige ongerustheid. Ik hoop dat u de rust kunt terugbrengen."

Minister Geens gaf aan dat noch directiecomité, noch een rechtbankvoorzitter bevoegd is om afdelingen te sluiten. De sleutel daarvoor ligt in het parlement. Hij kondigde aan dat er binnkort een publicatie volgt met circa 150 vacatures voor gerechtspersoneel, o.a. vier voor de arbeidsrechtbank van Gent.  

In haar repliek herhaalde Sabien dat de belofte, dat zittingsplaatsen niet zullen worden gesloten, nagekomen wordt.