Asociale politiekorpsen krijgen sanctie


De aanhoudende terreurdreiging - we zitten al heel lang op niveau 3 -, de asielcrisis en allerhande stakingen wegen op de politie. Zowel de lokale als de federale politie zit al een tijdje op het tandvlees en dat leidt tot een vicieuze cirkel: de federale roept steeds vaker de hulp in van de lokale korpsen, die op hun beurt klagen over een gebrek aan mankracht.

Niet alle politiezones zijn even bereidwillig. Het gebrek aan solidariteit werd vorig jaar al aan de kaak gesteld door minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA). Hij schreef de zones verschillende keren aan en dreigde met sancties. Dat dreigement wordt binnenkort uitgevoerd, blijkt uit het antwoord van Jambon op een vraag van Kamerlid Sabien Lahaye-Battheu (Open VLD) in de jongste Kamercommissie. Vorige week is het 'coördinatieorgaan van de geïntegreerde politie' bijeengekomen, in aanwezigheid van de minister. Op die vergadering werd beslist om de ministeriële richtlijn die de solidariteit tussen de korpsen regelt, te verstrengen.

'Er is dus een akkoord', zegt Jambon. 'Het coördinatiecomité heeft mij meegedeeld dat het concept voorziet in een sanctiemechanisme, via een afhouding op de federale basisdotatie. Het werkt als een boetesysteem.'

Ook beloning

Concreet: als de Algemene Inspectie na onderzoek vaststelt dat een zone op een 'niet-gerechtvaardigde basis' geweigerd heeft om aan het HICAP-systeem bij te dragen (HICAP is de naam van het solidariteitssysteem), dan wordt een bedrag ingehouden. De totaal ingehouden som wordt op het einde van het jaar verdeeld onder de zones die wél solidair zijn. 'Zo moet het systeem weer voor solidariteit zorgen, voornamelijk tussen de lokale zones onderling', onderstreept de minister.

Lahaye-Battheu is tevreden: 'De goede leerlingen worden dus beloond, het zijn de slechte leerlingen die het geld ophoesten. Zo wordt de solidariteit hersteld, dit past in de geest van de geïntegreerde politie.'

Bron: De Standaard, woensdag 01 maart 2017, Marjan Justaert