Opnieuw toekomst voor kunstenfestival Watou


Dankzij de tussenkomsten van de deputatie bij Vlaams minister Sven Gatz en van Vlaams Parlementslid Emmily Talpe en Sabien is er een oplossing voor de komende 3 jaar (2017-2019) vanuit Vlaanderen.  

Minister Gatz: "In het kader van de overdracht van culturele bevoegdheden had ik de voorbije weken en maanden verschillende contacten over het kunstenfestival Watou. Dankzij een goede samenwerking tussen de provincie, de stad en de Vlaamse Gemeenschap zijn we tot een goede overeenkomst gekomen en kan Watou de komende jaren zijn activiteiten verder zetten." 

Gedeputeerde van cultuur Vanlerberghe is blij met de verzekerde continuïteit: "Omwille van het groot belang van het evenement voor de regio vanuit een cultureel en toeristisch perspectief engageerden de Provincie en de Stad zich tot een substantiële financiële inbreng teneinde de voortzetting van het kunstenfestival te kunnen verzekeren." 

In het kader van de interne staatshervorming en de daarmee verbonden afslanking van de provincies wordt een overdracht voorzien van bevoegdheden, en de daarmee overeenstemmende middelen, van het provinciaal naar het Vlaams bestuursniveau. Provinciale steun aan het kunstenfestival wordt na 1 januari 2018 bijgevolg niet meer mogelijk.

Daarenboven verliest de organiserende vzw Ku(n)st haar werkingssubsidie na de afgewezen subsidieaanvraag in toepassing van het nieuw Kunstendecreet. 

De provincie zal zich voor 2017 financieel engageren, Vlaanderen engageert zich voor 2018 en 2019. De stad Poperinge zal voor die drie jaar ook een financiële steun voorzien. Zo komen we tot een oplossing voor minstens drie jaar voor dit mooie kunstproject.