Onderhoud en herstel van ticketautomaten kostte de NMBS vorig jaar 3 miljoen euro


Voor de voorgaande jaren zijn de gemaakte operationele kosten gelijkaardig: 2,9 miljoen euro in 2015 (voor 719 automaten) en 2,3 miljoen euro in 2014 (voor 581 automaten); 45% van de kosten valt onder de noemer ‘curatief onderhoud'. Momenteel zijn er 747 ticketautomaten geïnstalleerd. Het park is bijna compleet, slechts enkele sites zijn nog in opbouw (Anderlecht, Arcaden). Bijna alle stations zijn uitgerust met minstens één automaat. 

"Momenteel worden aan de automaten ongeveer evenveel tickets verkocht als aan de loketten. In januari 2015 bedroeg de verhouding loket/automaat ongeveer 70/30. In juni 2016 was dit al geëvolueerd naar 50/50. Dit percentage stijgt constant", leert Sabien nog uit het antwoord. "De verhouding is niet in alle stations dezelfde. Er zijn meerdere factoren die een invloed hebben: de beschikbaarheid van het loket, het type reiziger, begeleiding door het personeel, enz. Zo kent een station als Leuven een relatief hoger aandeel automaatgebruikers, gezien de studentenpopulatie."

locatie

"De locatie van een automaat wordt gekozen in functie van comfort van de reizigers en op basis van een studie die rekening houdt met talrijke criteria zoals zichtbaarheid, toegankelijkheid, veiligheid, naleving van de reglementering betreffende personen met beperkte mobiliteit, installatiekosten en technische aspecten", aldus Bellot. "De NMBS krijgt hierover een tiental opmerkingen per maand, die er in sommige gevallen toe leiden dat een automaat verplaatst werd. Op de automaten waarover de NMBS klachten ontvangen had over de reflectie van het zonlicht, werd eind vorig jaar een bescherming geplaatst om dit zoveel mogelijk te vermijden. In de mate van het mogelijke en voor zover dit niet in strijd is met de andere criteria, worden de automaten onder een reeds bestaande afschermingsluifel geplaatst."

defecten

"Elk automaat heeft gemiddeld minder dan twee interventies per maand nodig. 95% van de pannes wordt gedetecteerd door de monitoringtool of door het uitblijven van aankopen. In de overige 5% van de gevallen gaat het om licht vandalisme (tags, blokkeren van de openingen (voor bankkaarten, munten); bekrassen van het scherm ...) die de monitoringtool niet kan detecteren. Deze storingen worden gemeld door het personeel of, iets minder vaak, door de klanten. Voor de pannes die gemeld worden door de klanten/het personeel (doorgaans fysieke pannes) is er meestal een interventie ter plaatse nodig. Behalve in uitzonderlijke gevallen kan de interventie binnen de 24 uur gebeuren. Zodra de betrokken dienst op de hoogte is van een panne, wordt er manueel een interventieticket aangemaakt voor de technische dienst", licht Bellot tot slot de procedure nog toe.

extra verkoopkanalen

Na de goedkeuring in de Kamercommissie op 15 februari ll. zet de Kamer binnenkort het licht op groen voor een voorstel van resolutie waarin wordt gepleit voor extra verkoopkanalen, bijvoorbeeld via winkelconcessies in stationsgebouwen zonder loket.