Tussenkomsten van Open Vld in de gemeenteraad van 27 maart 2017


Er kwam slechts één offerte, doch die was laattijdig. De stad hoopt nu met een wedstrijd - zoals in het zwembaddossier - meer kandidaten te lokken. Vanuit Open Vld stelde Sabien enkele kritische vragen: Voor de wedstrijd zullen maximum vijf kandidaten geselecteerd worden, maar wat als er slechts twee intekenen? Wat is de reden dat er vorige keer niemand intekende? Is de opdracht misschien te omvangrijk? De verlenging van de samenwerkingsovereenkomst met vzw Kompas werd unaniem verlengd. De komende twee jaar blijft er dus wekelijks een individuele ambulante begeleiding voor mensen met drugproblemen.

Na de behandeling van de agendapunten volgden drie toegevoegde punten vanuit Open Vld. Raadslid Bert Costenoble stelt voor om een livestream te installeren in de gemeenteraad: "Zo kunnen we tot in de woonkamer geraken bij de Poperingenaars, zoals al in verschillende steden het geval is." Schepen Marchand antwoordde dat het bestuur de idee genegen is, en dat het punt wordt meegenomen in de uitrol van een nieuwe website van de stad.

Raadslid Pascal Lapanne vroeg of het stadsbestuur op de hoogte is dat er zich een probleem stelt van hangjongeren nabij OC Karel De Blauwer in Roesbrugge. De burgemeester antwoordde bevestigend, en wijst erop dat ook de politie ermee bezig is.

Sabien tenslotte kwam tussen over het Kunstenfestival in Watou: "We hebben onze lippen enige tijd op mekaar moeten houden, maar op 6 maart kon dan toch gecommuniceerd worden dat er een oplossing is gevonden via de stad, de provincie en Vlaanderen. Kunnen jullie de constructie toelichten?" Schepen Vandromme: "In 2017 geeft de provincie een eenmalige toelage van 225.000 euro. Van de stad komt er 125.000 euro in plaats van 95.000 euro. Voor 2018 en 2019 zal Vlaanderen elk jaar zorgen voor 135.000 euro. In de volgende gemeenteraad zal de goedkeuring over de samenwerkingsovereenkomst gevraagd worden."