Sabien ondervraagt nieuwe staatssecretaris voor Gelijke Kansen over vrije deelname van vrouwen aan de politiek


"Wereldwijd is gemiddeld 22,8% van de parlementairen (cijfer augustus 2016) vrouw. Als we zien dat dit gemiddelde in 1975 nog op 11% lag, is dat een hele stap vooruit. Maar we zijn er nog niet. In 8 parlementen is dit percentage op vandaag nog altijd 0", zegt Sabien.  

In België, dat op 1 januari 2015 11.209.000 inwoners telde is 51% van de bevolking vrouw, 49% is man. Tussen 1995 en 2015 is het aantal vrouwelijke parlementairen immens gestegen: van 18% naar 39%. Een enorme evolutie."  

In de goedgekeurde resolutie wordt bij de diverse parlementen aangedrongen om in eerste instantie een deadline te stellen voor het halen van minstens 30% vrouwelijke vertegenwoordiging. Een tweede deadline om de 50% vrouwelijke vertegenwoordiging te halen, wordt sterk aanbevolen.  

"Demir stelde in haar antwoord dat er nog geen deadline werd bepaald voor wat betreft een gelijke vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in het parlement. Ze bevestigde dat momenteel meer dan 39% van de federale volksvertegenwoordigers vrouw is. Dat is zelfs 42% bij de leden van de deelstaatparlementen. Daarmee hoort België bij de OESO-landen die een belangrijke vertegenwoordiging heeft van vrouwen binnen haar parlementen", stelt Sabien. 

De staatssecretaris somde tot slot enkele wetgevende initiatieven uit het verleden op, die tot dat resultaat hebben geleid:

-      meer dan 30 jaar geleden: verplichting voor politieke partijen om minimum aantal kandidaten van elk geslacht op de kandidatenlijsten op te nemen;

-      1994: verboden voor politieke partijen om lijsten samen te stellen met meer dan twee derde van de kandidaten van hetzelfde geslacht;

-      2002: verzekering van gelijkheid van vrouwen en mannen en hun gelijke toegang tot verkozen en openbare mandaten (Grondwetswijziging)