Tussenkomsten van Open Vld in de gemeenteraad van 22 mei 2017


Ook de subsidieovereenkomsten voor de organisatie van het project 'Kunstenfestival Watou' voor de jaren 2017, 2018 en 2019 stonden geagendeerd. Open Vld keurde deze uiteraard mee goed, doch vroeg om in de gemeenteraadscommissie van juni toelichting te krijgen bij het businessplan dat zal worden voorgelegd. 

Collega raadslid Johan Lefever voegde een agendapunt toe met betrekking tot het goedkeuren van een engagementsverklaring tegen sociale dumping. De burgemeester stelde akkoord te gaan met de doelstelling. Er wordt hier nu ook al aandacht aan besteed in de bestekken die worden uitgeschreven, maar er kan bekeken worden of er nog toevoegingen/wijzigingen nodig zijn. Het punt zal dan ook in een volgende zitting opnieuw aan bod komen. 

Raadslid Pascal Lapanne kwam tussen op de (slechte) staat van de kasseiweg langs de Gasthuiskapel, en de oprit van de Engelstraat tot de kasseiweg. Burgemeester Dejaegher gaf toe dat er herstellingen nodig (zullen) zijn, doch verkiest om eerst te wachten tot de werken in de omgeving (bouw van appartementen Gasthuisstraat, bouw van residentie Belfort, bouw terrein De Beurs) afgerond zijn. Als er dringende ingrepen nodig zijn, zal de stad natuurlijk wel het nodige doen, in afspraak met het ocmw dat ook deels eigenaar is.

Naar het einde van de zitting toe stelde raadslid Bert nog enkele vragen. Schepen Marchand beloofde dat de nieuwe belijning op o.a. de Grote Markt eerstdaags zal gebeuren. Wat betreft de woning naast de inrit van de parking van jeugdcentrum De Kouter, oefende de stad inderdaad haar voorkooprecht uit. Plannen zijn er niet, maar mogelijk is er daar een opportuniteit in de toekomst. Na het verlijden van de akte zal de woning door het ocmw als tijdelijke opvangplaats aangeboden kunnen worden.

Marie-Claire Tylleman tenslotte vroeg schepen Vanlerberghe hoe hij reageert op de aankondiging dat Bellewaerde investeert in de bouw van een indoorwaterpark (opening voorjaar 2019. De schepen stelde dat het moeilijk in te schatten is of de komst van dat park invloed zal hebben op het bezoekersaantal voor het zwembad De Kouter: "We kunnen alleen maar blijven inspanningen doen voor ons eigen zwembad."