Sluiting vredegerecht Harelbeke levert jaarlijks 45.500 euro op


"De besparing, die de sluiting van de vredegerechten te Diksmuide, Harelbeke en Wervik oplevert, gebeurt zowel op het niveau van de Regie der Gebouwen als bij de FOD Justitie. Minister Jambon verwijst in zijn antwoord uitsluitend naar de besparingen op het niveau van de Regie, waarvoor hij bevoegd is", geeft Sabien aan. "Een timing voor de sluiting is er nog niet. In april sprak de Regie hierover wel al met de FOD Justitie, door wie de timing hoofdzakelijk zal worden bepaald.

Diksmuide

Het gebouw waarin het vredegerecht  van Diksmuide is gehuisvest, is eigendom van de Staat, en zal verkocht worden na de sluiting. Zodoende vervallen dan de onderhouds- en investeringskosten. Er is wel nog geen raming voor de verkoop van het gebouw bekend.

Harelbeke

Het vredegerecht van Harelbeke is ondergebracht in een gebouw dat wordt gehuurd. Het huurcontract is elk jaar opzegbaar, en de vooropzeg bedraagt zes maanden. De opzeg zal gebeuren in overleg met de FOD Justitie, en afgestemd worden op de timing van de sluiting van het vredegerecht. Op jaarbasis zal er ongeveer 40.000 euro huur en 5.500 euro onroerende voorheffing bespaard worden.

Wervik

Wervik tenslotte is gehuisvest in het administratief centrum van de stad. De lokalen worden gehuurd. Het huurcontract met de stad Wervik werd in 2014 afgesloten voor 18 jaar, en loopt dus tot 2032. Er is geen tussentijdse opzeg voorzien, waardoor er op de goodwill van de stad moet worden gerekend om het huurcontract vervroegd te verbreken. Enkel dan zal er een besparing kunnen worden gegenereerd. Gesprekken hieromtrent zijn evenwel nog niet opgestart.