Tussenkomsten van Open Vld in de gemeenteraad van 03 juli 2017


Belangrijke punten op de gemeenteraad waren onder andere de goedkeuring van het kerkenbeleidsplan van stad Poperinge en de volgende stap in de renovatie van het Sint-Michielscomplex. Voor de bouw van de stedelijke werkplaatsen in de Ouderdomseweg werd het bestek, de plannen en wijze van gunnen goedgekeurd. En er zal nog meer gebouwd worden in de Ouderdomseweg. De pachtvergoeding en verkoopbelofte voor de aankoop van gronden voor de bouw van een brandweerkazerne op die locatie, werden ook goedgekeurd. In de dorpskern van Watou wordt een zone 30 gecreëerd, en dit op vraag van het bewonersplatform.

Raadslid Danny Lefebvre bracht een toegevoegd punt. De realisatie van het fietspad langs de Woestenseweg is gestart, maar blijkbaar is er geen verharding voorzien voor de toegang tot de landerijen. Vanuit Open Vld vragen wij dat de stad inspanningen doet om samen met het provinciebestuur te kijken of verharding toch geen betere keuze is, en hiervoor te voorzien in meerwerken. 

Drie mondelinge vragen vanuit Open Vld, sloten de zitting af. Sabien Lahaye-Battheu deed een oproep om onze ondernemers te koesteren. Onlangs is er al voor de 21ste keer ingebroken bij een ondernemer op het industrieterrein. Kan en zal er meer gepatrouilleerd worden op de industriezone? Hoe zal dit aangepakt worden? Wat zijn de plannen om te proberen te vermijden dat er nog ingebroken wordt?

Danny Lefebvre vroeg of Eurofreez (Avitko) nu al dan niet op de industriezone komt. De burgemeester vermoedt dat ze concreet bezig zijn met bouwplannen.

Bert Costenoble tenslotte, kreeg een positief antwoord op zijn vraag om de verkeersdrempel in de Zwijnlandstraat te verlagen. Nu de verkeersintensiteit er groeit door de aanleg van de verkaveling Proones II, komen er meer en meer klachten. Er wordt hiervoor geld voorzien in het budget 2018.