Maria-Ommegang gaat uit, met dank aan de weergoden


Op 14 maart 1479 werd een doodgeboren kind na drie dagen ontgraven. Op voorspraak van O.L.V. van Sint-Jan bleek het tot leven gewekt. Het mirakel werd in 1481 in een pauselijke oorkonde erkend. Sindsdien heeft de Mariaverering in de Sint-Janskerk niet opgehouden te bestaan.
 Maria-Ommegang gaat uit, met dank aan de weergoden  Maria-Ommegang gaat uit, met dank aan de weergoden  Maria-Ommegang gaat uit, met dank aan de weergoden  Maria-Ommegang gaat uit, met dank aan de weergoden