Gemiddeld 650 boetes per jaar voor te traag rijden


"Overdreven snelheid is één van de belangrijkste oorzaken van verkeersongevallen. Het is dan ook terecht dat onze politiediensten van de aanpak hiervan al jaren een absolute prioriteit maken. Door het gebruik van flitscamera's en trajectcontroles is de pakkans bovendien gevoelig verhoogd. Maar ook te traag rijden kan heel gevaarlijk zijn", zegt Sabien.

"In de wegcode zijn enkele artikels opgenomen die een minimale snelheid opleggen. Zo ‘mag geen enkele bestuurder de normale gang van andere bestuurders hinderen door abnormaal traag te rijden wanneer daar geen geldige reden toe is, of door plots te remmen wanneer dit niet om veiligheidsredenen vereist is'. Een inbreuk op dit artikel wordt een 500-tal keer per jaar vastgesteld."

Een ander artikel schrijft een minimale snelheid van 70 km/u voor op de autosnelwegen, tenzij dit door verkeersborden of omstandigheden anders wordt bepaald. Gemiddeld worden hiervoor 150 chauffeurs per jaar beboet. 

Abnormaal traag rijden art.10.2 WVR

Abnormaal traag rijden/Autosnelwegen art.21.2

2013

511

2013

136

2014

542

2014

144

2015

480

2015

155

2016 (eerste semester)

242

2016 (eerste semester)

93

"Tijdens hun patrouilles hebben zowel de federale wegpolitie als de lokale politiepatrouilles bijzondere aandacht voor bestuurders die het verkeer hinderen of in gevaar brengen. Daaronder horen ook bestuurders die abnormaal traag rijden. Vaste camera's registreren geen abnormaal traag rijdende voertuigen. Dat is om technische en praktische redenen trouwens ook onmogelijk: bij fileverkeer zouden al deze voertuigen als overtreders geregistreerd worden", leert Sabien nog uit het antwoord.