Vorig jaar recordaantal ambtshalve schrappingen in Brussel, golfbewegingen in cijfers van alle regio's


"Dat cijfer voor Brussel zal dit jaar nog hoger liggen door het Kanaalplan, dat anderhalf jaar geleden in werking trad. De minister meldde deze week dat de politie sindsdien al 97.245 woonstcontroles heeft uitgevoerd in de zeven Brusselse gemeenten die onder het plan vallen (Sint-Jans-Molenbeek, Koekelberg, Anderlecht, Sint-Gillis, Schaarbeek, Sint-Joost-ten-Node en Brussel-stad) waarna 10.605 mensen 'ambtelijk geschrapt' werden", zegt Sabien, die wel opmerkt dat er de afgelopen jaren voor alle regio's golfbewegingen zijn.

Gewest

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Brussel

15.239

17.345

17.473

20.226

17.056

17.056

20.723

Vlaanderen

25.250

27.411

31.487

33.540

31.548

28.905

30.480

Wallonië

19.590

20.436

22.370

27.012

25.589

23.009

24.109

Totaal

60.079

65.192

71.330

80.778

74.193

68.970

75.312

 

"Opvallend is de piek in het aantal ambtshalve schrappingen in 2013 in alle regio's, zeker in Wallonië waar er een stijging was met een vierde in vergelijking met het jaar daarvoor. In 2014 en 2015 was er een daling in alle regio's, gevolgd door een toename vorig jaar, met Brussel dus op kop", zegt Sabien. 

Ook kordate acties van gemeentelijke administraties vereist

"Als blijkt dat iemand niet meer verblijft op het adres waar hij/zij staat ingeschreven in de bevolkingsregisters en indien het onmogelijk is om de nieuwe hoofdverblijfplaats vast te stellen, kan het college van burgemeester en schepenen beslissen om die persoon van ambtswege af te voeren uit de registers. Die persoon heeft dan geen officieel adres meer", legt Sabien uit. "De schrapping gebeurt steeds na grondig onderzoek door de dienst Bevolking in samenwerking met de politie, die meermaals zal controleren of de persoon nog verblijft op het gekende adres. Wie ambtshalve wordt uitgeschreven, bestaat administratief niet meer in België. Hij/zij heeft bijgevolg een ongeldige identiteitskaart en komt bijvoorbeeld niet meer in aanmerking voor uitkeringen of tegemoetkomingen."

Sabien benadrukt dat niet alleen de controles door de politie belangrijk zijn, maar ook de opvolging door de gemeentelijke administraties. "Enkele weken geleden werd nog aangeklaagd dat het soms maanden duurt vooraleer de diensten Bevolking de dossiers hebben verwerkt, vaak door personeelstekort. Ook daarvoor moet voldoende aandacht zijn."