Nieuwe website moet winkeldieven vangen


"Het Retail Information Network (RIN) moet vooral de strijd aangaan met rondtrekkende bendes", zegt minister Jambon in een antwoord op een parlementaire vraag van Sabien Lahaye-Battheu (Open Vld). Het gaat om een website die enkel toegankelijk is met een toegangscode. Daarmee kunnen winkeliers beelden en foto's van diefstallen opladen. "In de nog korte testfase heeft het RIN al meermaals zijn nut bewezen voor de politionele onderzoeksdiensten", stelt Jambon.

Het platform komt er op vraag van Comeos, de Belgische federatie van handel en diensten. Die is al lang vragende partij voor een uitwisselingsnetwerk. "Tot nu toe hervallen dievenbendes vaak in hun slechte gewoontes, omdat ze te weinig gerechtelijk vervolgd worden", zegt Lahaye-Battheu. "Aangezien zij zich snel verplaatsen over meerdere steden, is het kwestie om de informatie zo snel mogelijk bijeen te brengen en hun werkwijze te ontcijferen."

Privacy

Vraag is hoe ver zo'n winkeliersplatform mag gaan. Tot nu toe gaat het om eenrichtingsverkeer: winkeliers kunnen foto's uploaden, maar die zijn enkel zichtbaar voor de politie. Maar als het van Comeos afhangt, kunnen winkeliers hun informatie straks ook onderling uitwisselen. En dat roept vragen op over de privacy van de consument. Wat als iemand ten onrechte wordt beschuldigd? Of als zijn foto onterecht verspreid wordt?

Voorlopig is de informatie omwille van de privacywetgeving niet zichtbaar voor de winkeliers onderling. De politie heeft wel al de mogelijkheid om winkeliers preventief te waarschuwen op basis van de uitgewisselde gegevens. Dat gebeurt bijvoorbeeld wanneer de politie nieuwe diefstalfenomenen ontdekt. "Zo'n informatie-uitwisseling is interessant, maar het moet wel binnen de grenzen van de wet blijven", benadrukt Jambon.

Alle ogen zijn daarom gericht op de Privacycommissie. Die heeft nog geen oordeel geveld, maar voorzitter Willem Debeuckelaere heeft zijn bedenkingen. "De huidige camerawet laat toe dat winkeliers hun bewijsmateriaal doorgeven aan de politie. Dat er wordt gezocht naar een platform om dat te vergemakkelijken, vormt op zich geen probleem. Maar als winkeliers de beelden onderling uitwisselen, zullen we de camerawetgeving moeten aanpassen."

Daling pv's

Jaarlijks zouden Belgische winkeliers ongeveer een miljard euro verliezen door winkeldiefstallen. De federale politie legt elk jaar zo'n 20.000 diefstallen vast in een proces-verbaal. Dat aantal zit in een licht dalende lijn, maar dat neemt niet weg dat winkeliers vragen om een strengere handhaving. "Dievenbendes blijven hun ding doen. Die straffeloosheid veroorzaakt frustratie", bevestigt Lahaye-Battheu.

Zelf wijst minister Jambon op de vooruitgang die wordt geboekt met Police-On-Web. Dat is een digitaal loket waarop winkelpersoneel diefstallen kan aangeven. Dankzij de koppeling met het rijksregister en de kruispuntdatabank van ondernemingen kunnen winkeliers diefstallen nu makkelijker aangeven. Jambon: "De volgende stap is de automatische doorstroming naar de politiedatabanken."

Bron: De Morgen, zaterdag 22 juli 2017, ANN DE BOECK