Tussenkomsten van Open Vld in de gemeenteraad van 25 september 2017


Maar eerst kort enkele punten van de dagorde samengevat. De bestaande bebouwing in de Ieperstraat met huisnummers 23-29 in Poperinge worden gesloopt en vervangen door appartementen met winkelruimtes. De gemeenteraad keurde het wegentracé goed. Er wordt een wandelverbinding voorzien naar de overwelfde Vleterbeek vanuit de Ieperstraat. Ook is voorzien om de parkings ter hoogte van de Vleterbeek over te dragen naar het openbaar domein. 

De gemeenteraad nam akte van het verslag van de GECORO dd. 30 augustus 2017 waarin de adviezen en het bezwaar ingevolge het openbaar onderzoek van het RUP herziening dorpskern Watou zijn gebundeld. 

Wat betreft de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening, werden de bezwaren en de adviezen, die werden ontvangen tijdens het openbaar onderzoek, verwerkt in een ontwerp van verordening dat vanavond door de gemeenteraad definitief wordt vastgesteld. 

Tenslotte keurde de gemeenteraad het reglement voor het project Taxicheques en charter voor taxibedrijven goed. Raadslid Bert Costenoble sprak zich positief uit over dit initiatief. Jongeren tussen 16 en 25 jaar kunnen taxicheques aankopen, waarmee taxiritten kunnen betaald worden. Het systeem van de taxicheques is een manier om jongeren te stimuleren om veilig uit te gaan. 

Raadslid Marie-Claire Tylleman bracht het aanvullend agendapunt van Open Vld: "Ons voorstel is dat het stadsbestuur de mogelijkheid onderzoekt om Poperingenaars - die dat willen - vrij te stellen van een voor-of bijzitterschap in een kies-en telbureau wanneer die al minstens twee keer een dergelijke functie hebben uitgeoefend." Schepen Loes Vandromme stelde "om op dit punt nog een beetje af te wachten en de bestaande organisatie te behouden".

Johan Lefever vroeg wanneer de rotonde ter hoogte van de Abeelseweg, met het monument ter ere Dirk Frimout, wordt afgewerkt. De burgemeester antwoordde te hopen dat dit de komende weken en maanden kan gebeuren.

Een andere vraag van raadslid Lefever ging over het personeelsbezetting op het containerpark. Er zouden toch op zijn minst twee werkmannen aanwezig moeten zijn tijdens de openingsuren, doch vaak gebeurt het dat er maar één iemand aan het werk is. Schepen Desmyter stelde maximaal te streven naar de aanwezigheid van twee mensen: "We zijn die oefening aan het maken".