Tussenkomsten van Open Vld in de gemeenteraad van 30 oktober 2017


De punten 2 tot en met 16, de nieuwe budgetten voor de kerkfabrieken, worden samen behandeld. De drie punten mbt de doortocht Reningelst worden, zoals altijd, met aandacht voor detail gevolgd door raadslid en Reningelstnaar Danny Lefebvre. Andere punten zijn de heraanleg van de Benedictijnenstraat, de definitieve vaststelling van het RUP herziening dorpskern Watou, en de plaatsing van zonnepanelen op de daken van de bibliotheek en het jeugdcentrum De Kouter. 

In de zitting van de gemeenteraad in februari werd de bouw van een herdenkingsmonument van China goedgekeurd. Maar intussen blijkt dat er voor 25.000 euro meerwerken gerealiseerd werden/worden. De fractie van Open Vld onthoudt zich op dit punt. 

Tot slot: 

Op de vraag van Sabien naar het aantal kinderen dat al is ingeschreven in het lokaal verblijfsregister, antwoordde Loes Vandromme: "Er staan 19 kinderen in het register. 7 daarvan wonen zowel bij hun vader én moeder in Poperinge. We hebben reclame gemaakt in de stadskrant van oktober 2016, en zullen dat nog eens herhalen in januari."

Johan Lefever vroeg naar de stand van zaken in de mogelijke verhuis van vzw De Loods uit Loker naar Poperinge. Dat is een beslissing die zal afhangen van de instelling zelf en de Vlaamse overheid, en die beslissing is er nog niet. Intussen wil de WVI wel niet wachten en ontwerpt ze een verkaveling op die site. Fase 1 zal de bouw van enkele alleenstaande woningen betreffen. Daar kan nog een fase 2 op volgen. 

Raadslid Bert Costenoble: "Deze maand ondertekenen 34 West-Vlaamse gemeenten het regenboogcharter waarmee ze aangeven aandacht te schenken aan holebi's en transgenders. Stad Poperinge tekende niet in op het amper zes lijnen lange charter." "Dit betekent niet dat Poperinge geen oog heeft voor een lokaal 'regenboogbeleid'," aldus Schepen Desmyter, "maar wij willen hier dieper over nadenken". Op de vraag van Bert Costenoble aan schepen Notebaert over de kleine markt in Watou, en het feit dat deze zo 'groen' is (lees: vol onkruid staat), antwoordde de schepen dat ze zoeken naar een oplossing. De borstelmachine werd al ingezet om de brede voegen te poetsen, maar de tegels worden door de machine losgewerkt.