Technische werkgroep evalueert de dronewetgeving


In april 2016 is een koninklijk besluit met betrekking tot het gebruik van op afstand bestuurde luchtvaartuigen in het Belgisch luchtruim in werking getreden. Op Sabiens vraag of deze wetgeving geëvalueerd wordt, antwoordde de minister dat hij in juni 2017 een eerste balans heeft opgemaakt van de toepassing van dit besluit. Daaruit is gebleken dat een aantal technische punten heroverwogen of nader bepaald moesten worden. Andere punten vereisten dan weer dat een evaluatie wordt gevoerd alvorens enige beslissing te nemen.

Sabien: "Daarom heeft de minister beslist om een technische werkgroep op te richten en daartoe de eerstelijnsactoren van de sector uit te nodigen, zijnde het DGLV, Belgocontrol en Defensie, maar ook specialisten uit de sector als vertegenwoordigers van de Belgische drone-gebruikers."


Intussen kwam de werkgroep al een eerste keer samen op 9 november. Verschillende thema's kwamen aan bod.