Kazerne blijft zeker open tot 2020


In zijn strategische visie voor Defensie zette minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA) meer dan een jaar geleden enkele lijnen uit. Al van bij het begin van de legislatuur werd duidelijk dat het leger moest afslanken en hervormen. Een van de gevolgen van die afslanking is een daling in het personeelsbestand, van 31.000 naar 25.000. "Er is in de pers al heel wat verschenen over de kazernes die zouden moeten sluiten", aldus Sabien Lahaye-Battheu (Open VLd). "Vorige maand nog kwam de openbare omroep op de proppen met een lijst, met daarop onder andere Lombardsijde, Koksijde en Ieper. Onze provincie zou dus hard getroffen worden."

Veiligheidssituatie

Intussen wil de minister ontkennen noch bevestigen of de vermelde kazernes correct zijn. "Vandaag is er geen nood aan een beslissing. Wij weten niet of de volgende regering aanpassingen zal doen. Misschien wil ze wel opnieuw naar 30.000 of zelfs 35.000 militairen. In het licht van de snel evoluerende veiligheidssituatie zou dat wel eens kunnen. We mogen dus niet te snel beslissen. Ik herhaal dus nogmaals dat ik zekerheid kan bieden tot 2020", aldus Vandeput.    

Bron: Het Laatste Nieuws, 2 december 2017.

 

"Kazernes sluiten niet voor 2020"

"Ik herhaal dat ik zekerheid kan bieden tot 2020. Nu kunnen we echter niet beloven dat alles zal blijven zoals het was en nu is. Dat zei minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA) letterlijk in zijn antwoord op mijn parlementaire vraag over de toekomst van de West-Vlaamse kazernes", zegt Sabien Lahaye-Battheu (Open VLD).

"Al bij het begin van deze bestuursperiode is duidelijk dat het leger moet afslanken. Er komt een daling in het personeel van 31.000 naar 25.000, wat zal leiden tot een sluiting van kazernes."

"Vorige maand nog kwam de openbare omroep op de proppen met een lijst namen, waaronder Lombardsijde, Koksijde en Ieper. Onze provincie zou dus hard getroffen worden. Intussen wil de minister ontkennen noch bevestigen of de vermelde namen correct zijn. Hij schuift de hete aardappel door naar de volgende regering." 

Bron: Het Nieuwsblad, 2 december 2017.