Tussenkomsten van Open Vld in de gemeenteraad van 18 december 2017


Raadslid Bert Costenoble kwam tussen op de budgetwijziging 2017 en het budget 2018 van de stad: "We beginnen met het positieve: er is een positief resultaat op kasbasis en een positieve autofinancieringsmarge. Dit was er trouwens elk jaar van deze legislatuur, waarvoor we u feliciteren. Een positieve autofinancieringsmarge bewijst dat wat de stad doet, ook betaalbaar is, maar de overschotten die we hebben zijn beperkt. In 2018 bedraagt die marge nog 17.629 euro. Ook de schuldenlast is in deze legislatuur fel gestegen. De financiële schulden bedroegen in 2006 - het begin van de eerste legislatuur met de huidige meerderheid aan het roer - 16,5 miljoen euro. Volgend jaar eindigen we met een leningslast van 35 miljoen euro, een verdubbeling. En dan tellen we er de leningslast van het sport-en recreatiebad nog niet bij. Wij vrezen dat dit financieel beleid onhoudbaar is op lange termijn. In de volgende legislatuur zal er niet veel ruimte zijn om te investeren. Het zal voornamelijk zaak zijn van uitvoeren en afbetalen wat nu al beslist is geweest."

Raadslid Marie-Claire Tylleman kwam tussen op de budgetwijziging 2017 en het budget 2018 van AGB De Kouter: "Uit de evaluatie van de zwembadcijfers na 1 jaar opening blijkt dat er slechts 57% van het verwachte resultaat wordt gehaald. Dat betekent een kleine 700.000€ minder inkomsten dan verwacht op 1 jaar. Hierdoor moet de stad meer bijleggen dan verwacht voor 2018: 1.017.500€ in plaats van de vooropgestelde 290.000€. Van in het begin heeft Open Vld gesteld dat de verwachtingen van het zwembad veel te hoog ingesteld waren. Maar het zwembad staat er nu zoals het is. Dus vragen wij aan de schepen om creatief te zijn en meer mensen te lokken. Sla de tips die we vroeger hebben meegegeven, en die we nu meegeven, niet in de wind."

Als fractieleider roept Sabien de schepen van sport ook op om duidelijker en transparanter te communiceren in het 'zwembaddossier': "Bezorg ons op tijd en stond cijfers, zodat we het dossier kunnen opvolgen, en laat ons geen zes maanden wachten zoals nu het geval was. Als leden van de Raad van Bestuur moeten wij bovendien via via vernemen dat de gerechtelijke procedure om alsnog subsidies - de schepen kondigde destijds aan in de krant dat hij ging voor 1.500.000 aan subsidies - voor het zwembad te bekomen, een slag in het water is geweest. Het arrest van de Raad van State wijst de vordering van stad Poperinge af....omdat het directiecomité buiten de beroepstermijn heeft beslist om hoger beroep aan te tekenen."

Danny Lefebvre nam het woord bij de behandeling van het tweede actieplan ter ondersteuning en bevordering van de lokale economie. Er wordt een 10-punten plan voorgesteld, waarvan enkele voorstellen al jaren geleden door Open Vld werden voorgesteld. Het gaat o.a. om de bestickering van leegstaande panden en de ondersteuning van starters geudrende de eerste drie jaar.

Danny Lefebvre vroeg of het perbericht, dat de belasting op de winkelvloeroppervakte wordt afgeschaft, wel klopt. Hierop werd bevestigend gereageerd. Het punt wordt op één van de volgende gemeenteraden geagendeerd. Danny: "Als Open Vld hebben wij altijd al te kennen gegeven dat we tegen deze belasting zijn. Handelaars moet je ondersteunen, en niet sanctioneren. Met de afschaffing van deze belasting halen wij als Open Vld onze slag thuis."