Tussenkomsten van Open Vld in de gemeenteraad van 29 januari 2018


De belangrijkste punten op de agenda:

Op het recyclagepark van Poperinge wordt plastic folie al enkele jaren apart ingezameld voor recyclage, en dit als enige recyclagepark in het IVVO-werkgebied. Vanaf januari 2018 weigert China, de belangrijkste afzetmarkt voor plastic afval, dit afval nog te importeren. In Europa is afzet voorlopig quasi onbestaande. De folies zullen dus afgeoverd moeten worden voor verbranding. Hierdoor behoren deze folies tot het huisvuil, waarbij het principe 'de vervuiler betaalt' toegepast dient te worden.

Ander agendapunt was het Charter Werftransport. De Vlaamse Stichting Verkeerskunde werkte een Charter Werftransport uit dat lokale overheden online kunnen ondertekenen om samen met de Bouwunie, de Confederatie Bouw en FEMA bij te dragen tot maximaal bereikbare, leefbare en veilige schoolomgevingen tijdens private en publieke bouw-en wegenwerken. De stadsdiensten zullen alle gekende aannemers die regelmatig actief zijn in Poperinge hiervan op de hoogte brengen, en de bouwfederaties worden automatisch ingelicht over de gemeenten die het charter online ondertekenen. Dit charter sluit aan bij de intentie van het stadsbestuur om het verkeer in schoolomgevingen en woonomgevingen zo veilig mogelijk te laten verlopen, en ook bij het ondertekende SAVE-charter. Raadslid Marie-Claire Tylleman stelde wel dat zij hoopt dat dit geen gevolgen zal hebben voor de lokale aannemers.

De fractie van Open Vld stemde onthouding bij de goedkeuring van de verlegging van voetweg 55. Het stadsbestuur is van plan om de percelen van het oude voetbalveld in Reningelst te verkopen in verschillende loten.

Raadslid Marie-Claire Tylleman vernam dat de infokast ter hoogte van de Colruyt in de Duinkerkestraat binnenkort wordt ingevuld. Meer dan een jaar geleden werd beslist dat die infokast moest worden verplaatst.